118 ülkenin küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç katına ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızını iki katına çıkarma taahhüdü, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Bu taahhüdün hayata geçirilmesi, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin yakalanması için büyük önem taşıyor.

Bu taahhüdü daha kapsamlı bir şekilde incelemek için aşağıdaki başlıkları ele alabiliriz:

Taahhüdün kapsamı: Taahhüdün kapsamı, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızının iki katına çıkarılması şeklindedir. Bu hedefler, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin yakalanması için kritik öneme sahiptir.

Taahhüdün faydaları: Taahhüdün hayata geçirilmesi, aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

İklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerji güvenliğini sağlayacaktır.
Ekonomik büyümeyi teşvik edecektir.
Taahhüdün uygulanması: Taahhüdün uygulanması için aşağıdaki adımlar atılabilir:

Ülkeler, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını artırmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden politikalar geliştirilmelidir.
Fosil yakıtların kullanımının azaltılması için önlemler alınmalıdır.
Türkiye'nin bu taahhüdü imzalamaması dikkat çekici bir gelişmedir. Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'nda rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün 2030'a kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını artırması ve politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor.

Türkiye'nin bu taahhüdü imzalamaması, aşağıdaki nedenlerle açıklanabilir:

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüksektir.
Türkiye'nin yerli kömür ve doğal gaz kaynakları bulunmaktadır.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırımları henüz yeterli seviyede değildir.
Petrol ve gaz endüstrisinin OGDC'deki hedefleri ise yetersiz görülüyor. Bu hedeflerin fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik herhangi bir önlem içermemesi eleştiriliyor.

Petrol ve gaz endüstrisinin OGDC'deki hedefleri, aşağıdaki nedenlerle yetersiz görülüyor:

Bu hedefler, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonların ana kaynağını kapsamıyor.
Bu hedefler, fosil yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir önlem içermiyor.
Petrol ve gaz endüstrisinin OGDC'deki hedeflerini daha kapsayıcı hale getirmek için aşağıdaki adımlar atılabilir:

NASCAR: Amerika'nın En Popüler Yarış Serisi NASCAR: Amerika'nın En Popüler Yarış Serisi

Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik önlemler alınmalıdır.
Fosil yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir.
Sonuç olarak, 118 ülkenin küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç katına ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızını iki katına çıkarma taahhüdü, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Bu taahhüdün hayata geçirilmesi için ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını artırması ve politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor.

Editör: Kader GÜL