Bu paylaşım, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı.

Ders Çalışma Süresince Motivasyonu Koruma Yolları Ders Çalışma Süresince Motivasyonu Koruma Yolları

Yeni Müfredat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İle Şekillendi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için iletilen tüm görüş ve önerilerin şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirildiğini ve öğretim programlarına yansıtıldığını, tekrar görüşülen yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini açıkladı.

Kamuoyundan Büyük İlgi ve Katılım

Yeni müfredat taslağının kamuoyuna sunulduğu andan itibaren 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendiğini ifade eden Prof. Dr. Demirli, gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlere ait olduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ve diğer paydaşlar ise toplamda 28 bin 419 görüş bildirdi. Bu paydaşların oranı da yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Yeni Müfredatın Uygulanması

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyonunu ve hedeflerini destekleyen adımlar olarak değerlendirilmektedir. Yeni müfredatın öğrencilerin eğitim kalitesini artırıcı ve geleceğe daha iyi hazırlayıcı bir etki yaratması beklenmektedir.

Editör: Kader GÜL