Banka Faizi ve Sigorta Seçenekleri Nelerdir? Banka Faizi ve Sigorta Seçenekleri Nelerdir?

Bu şartlar arasında işsizlik sigortası primi ödeme süresi, son dört aylık prime esas kazançlar, ve başvuru prosedürleri bulunmaktadır. İşsizlik maaşının miktarı, belirlenen bir taban ve tavan aralığında hesaplanır ve genellikle asgari ücretle ilişkilendirilir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama Yöntemi

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Örneğin, 2024 yılında işsizlik ödeneği için taban tutar 7.940,33 TL ve tavan tutar 15.880,66 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama Formülü

İşsizlik maaşı hesaplamak için kullanılan temel formül şu şekildedir:

İşsizlik Maaşı = (Son dört aylık brüt kazanç / 120) x 40

Bu formülde, son dört aylık brüt kazanç, sigortalının işsizlik ödeneği talep ettiği döneme aittir. Bu miktar 120'ye bölünür ve elde edilen değer işsizlik maaşının günlük tutarını temsil eder. Günlük maaş tutarı, %40 oranında belirlenir ve bu şekilde aylık işsizlik maaşı miktarı hesaplanır.

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak: İşsizlik durumunun, bireyin kendi isteği veya kusuru dışında gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak: İşsizlik durumuyla başvuran kişinin, son işindeki hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması gerekmektedir.
  • En az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak: İşsizlik maaşı alabilmek için başvuran kişinin, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.
  • Başvuru prosedürlerini yerine getirmek: İşsizlik maaşı alabilmek için başvuran kişinin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

Bu şartlar doğrultusunda başvuran kişiler, işsizlik maaşı alabilmek için gereken kriterleri karşılamış olurlar.

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bireylerin maddi olarak desteklenmesi amacıyla sağlanan bir sosyal güvenlik hizmetidir. Bu maaşın miktarı, belirli hesaplama yöntemleri ve şartlar doğrultusunda belirlenir. İşsizlik maaşı alabilmek için belirlenen şartları yerine getiren bireyler, başvurularını ilgili kurumlara yaparak maddi destekten faydalanabilirler.

Editör: Kader GÜL