307 Yönlendirme Nedir? 

Web sunucularıyla etkileşim halindeyseniz, belirli bir HTTP isteğinin nasıl yönlendirildiğini ve ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte bu noktada, 307 yönlendirme devreye girer. 307 yönlendirme, bir web sunucusunun istemcinin (tarayıcının) gönderdiği bir isteği, belirtilen başka bir URL'ye yönlendirmesi anlamına gelir.

Bu yönlendirme türünde, sunucu, istemciye bir 307 durum koduyla yanıt verir. Bu yanıt, istemciye, isteğin yeni bir URL'ye yönlendirildiğini ve bu yeni URL'yi kullanarak yeni bir istek yapmasını söyler. İstemci, sunucunun verdiği yeni URL'yi kullanarak yeniden istekte bulunur ve bu yönlendirmeyi takip eder.

307 yönlendirme, kaynak URL'yi korurken istemcinin yeni bir istek yapmasını sağlar. Yani, istemci, orijinal isteği gönderen URL'yi korumak ve yeni URL'ye yönlendirme yapmak için 307 yönlendirme kullanır. Bu durum, özellikle POST istekleri gibi durumlarda önemlidir, çünkü veri korunur ve kaybolmaz.

307 yönlendirme, bir önceki yönlendirme türü olan 302 yönlendirmeden farklıdır. 302 yönlendirme durumunda, istemci orijinal isteği gönderen URL'yi korumaz ve yeni URL'ye yönlendirme yapar. Ancak 307 yönlendirme, kaynak URL'yi koruyarak yeniden istekte bulunur.

Sonuç olarak, 307 yönlendirme, web sunucularının istemcileri belirli bir URL'den başka bir URL'ye yönlendirebilmelerini sağlayan bir mekanizmadır. Bu, web sitelerinin trafiği yönlendirmesi, veri güvenliğini sağlaması ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunması için kullanılabilir.

307 Yönlendirme ve 302 Yönlendirme Arasındaki Farklar

 • HTTP protokolünde, 307 yönlendirme ve 302 yönlendirme, bir web sunucusunun istemcinin gönderdiği bir isteği başka bir URL'ye yönlendirmek için kullanılan yönlendirme durumlarıdır.

 • 307 yönlendirme durumu, sunucunun istemciye yönlendirme işlemini gerçekleştireceğini belirtirken, istemcinin ilk isteğiyle aynı metodunu (GET, POST, vb.) kullanmasını gerektirir. Yani, istemci, başka bir URL'ye yapılan isteği gerçekleştirirken, orijinal isteğiyle aynı HTTP metodunu kullanmalıdır.

 • 302 yönlendirme durumu ise, sunucunun istemciye yönlendirme işlemini gerçekleştireceğini belirtirken, istemcinin orijinal isteğiyle aynı metodunu kullanmasını önerir, ancak bu zorunlu değildir. Yani, istemci, başka bir URL'ye yapılan isteği gerçekleştirirken, orijinal isteğiyle aynı HTTP metodunu kullanabilir, ancak farklı bir metod da kullanabilir.

 • 307 yönlendirme, istemcinin orijinal isteğinin durumunu ve verilerini korumaya daha fazla önem verir. Bu nedenle, kullanıcılarının oturum açma bilgileri veya form verileri gibi hassas bilgileri içeren bir isteği yönlendirirken, sunucular genellikle 307 yönlendirmeyi tercih ederler.

 • 302 yönlendirme ise, kullanıcının oturum durumunu veya isteğiyle ilgili verileri korumak yerine, daha esnek bir yönlendirme sağlar. Bu nedenle, önbelleğe alma ve diğer optimizasyon tekniklerini uygularken veya bazı durumlarda geçici yönlendirmelerde 302 yönlendirmesi tercih edilebilir.

 • Sonuç olarak, 307 yönlendirme ve 302 yönlendirme arasındaki temel fark, istemcinin yönlendirme işlemi sırasında kullanacağı HTTP metodunun zorunlu olup olmadığıdır. 307 yönlendirme istemcinin orijinal metodunu korurken, 302 yönlendirme orijinal metodu korumayı önermekle birlikte zorunlu kılmaz. Yönlendirmenin doğası ve kullanım senaryoları göz önüne alındığında, doğru yönlendirme durumunu seçmek önemlidir.

307 Yönlendirme ve SEO Etkileri

 1. 307 Yönlendirme Nedir?

  • 307 yönlendirme, bir web sunucusunun bir istemciyi (tarayıcı) belirli bir URL'den başka bir URL'ye yönlendirdiği bir HTTP durum kodudur.
  • Bu tür yönlendirme, sunucu tarafından geçici bir yönlendirme olarak işaretlenir ve istemci, yeni URL'ye yeni bir istek yaparak yönlendirmeyi takip eder.
 2. SEO'da 307 Yönlendirme

  • 307 yönlendirmenin SEO açısından önemi vardır. İyi bir yönlendirme stratejisi, web sitenizin arama motoru sıralamalarını etkileyebilir.
  • 307 yönlendirmeler, geçici bir durumu ifade ettiği için arama motorları, orijinal URL'yi geçici olarak kaldırır ve yeni URL'yi dizine ekler.
  • Bu, geçici olarak değişen sayfalar veya bakım modunda olan sayfalar gibi durumlar için kullanışlı olabilir.
 3. 307 Yönlendirme ve Bağlantı Değerleri

  • Bir web sayfasının bağlantı değeri, arama motorları tarafından o sayfaya atanan önem düzeyidir.
  • 307 yönlendirmeleri, bağlantı değerini orijinal URL'den yeni URL'ye aktarmada bazen zayıf olabilir.
  • Bu nedenle, uzun süreli yönlendirmeler veya kalıcı olarak değişen sayfalar için 301 yönlendirmeleri daha uygun olabilir.
 4. Doğru Kullanım ve İpucu

  • 307 yönlendirmeleri, kullanıcıların geçici olarak başka bir sayfaya gitmeleri gerektiğinde tercih edilir.
  • Örneğin, belirli bir ürünün geçici olarak stokta olmadığı durumlarda 307 yönlendirme kullanılabilir.
  • Bununla birlikte, arama motorları, 307 yönlendirmelerini sürekli olarak kullanmanın bir manipülasyon girişimi olarak algılayabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.
 5. Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

  • İyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve arama motorlarına doğru bilgi sunmak için 307 yönlendirmeleri doğru bir şekilde uygulanmalıdır.
  • 307 yönlendirme kullanırken, istemcilerin (tarayıcıların) önbelleğe alma davranışını dikkate almak önemlidir.
  • İstemciler, 307 yönlendirmelerini önbelleğe alabilir ve tekrar tekrar aynı yönlendirmeyi takip etmeyebilir. Bu nedenle, yönlendirme süresi ve istemci önbelleği ayarları doğru bir şekilde yapılandırılmalıdır.

307 Yönlendirme ve Veri Güvenliği

 1. 307 Yönlendirme Nedir? 307 yönlendirme, bir web sunucusunun istemcinin gönderdiği bir HTTP isteğini başka bir URL'ye yönlendirmesidir. Ancak, 307 yönlendirmenin bir önemli kullanım alanı, veri güvenliğini sağlamaktır.

  Google'a Rekabet Kurulu'ndan Tarihi Para Cezası: 482 Milyon TL! Google'a Rekabet Kurulu'ndan Tarihi Para Cezası: 482 Milyon TL!
 2. Veri Güvenliği ve 307 Yönlendirme 307 yönlendirme, özellikle güvenli bağlantı (HTTPS) kullanımında veri güvenliği sağlamak için kullanılabilir. Bir web sitesi, kullanıcıyı HTTP üzerinden HTTPS'ye yönlendirmek istediğinde 307 yönlendirme kullanılabilir. Bu, kullanıcının verilerini şifreli bir bağlantı üzerinden ileterek güvenliği artırır.

 3. Etkinleştirme ve Yönlendirme Veri güvenliğini sağlamak için 307 yönlendirmeyi kullanmak için, web sunucusunun SSL/TLS sertifikası yüklemiş olması gerekir. Bu, sunucunun HTTPS üzerinde güvenli bir bağlantı kurabilmesini sağlar. Ardından, web sunucusu, HTTP isteklerini aldığında 307 yönlendirme yanıtı vererek istemciyi HTTPS üzerine yönlendirir.

 4. Veri Gizliliği ve Bütünlüğü 307 yönlendirme, veri gizliliğini ve bütünlüğünü artırır. İstemci ve sunucu arasındaki iletişimin şifrelenmesi, verilerin üçüncü şahıslar tarafından okunmasını veya değiştirilmesini engeller. Bu da kullanıcıların girdikleri bilgilerin güvende olduğunu ve manipüle edilmediğini bilmelerini sağlar.

 5. Örnek Senaryolar

  • Bir kullanıcı, bir web sitesine HTTP üzerinden erişmeye çalışırken, sunucu 307 yönlendirme kullanarak kullanıcıyı HTTPS üzerine yönlendirebilir.
  • Bir kullanıcı, bir formu doldururken, sunucu 307 yönlendirme ile kullanıcıyı güvenli bir bağlantı üzerindeki başka bir sayfaya yönlendirebilir, bu da kullanıcının verilerinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

307 yönlendirmenin kullanımı, veri güvenliği açısından önemlidir ve kullanıcıların web sitesine güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar. Bu sayede, verilerin güvenliği ve kullanıcı gizliliği korunur.

307 Yönlendirmenin Uygulama Örnekleri

307 yönlendirmenin uygulama örnekleri, web sitesi geliştiricilerinin belirli durumlarda bu yönlendirmeyi nasıl kullanabileceklerini gösterir. İşte bazı 307 yönlendirme uygulama örnekleri:

 1. Güncellenen URL'ler: Bir web sitesi, var olan bir sayfanın URL'sini değiştirirken, 307 yönlendirmeyi kullanarak kullanıcıları yeni URL'ye yönlendirebilir. Örneğin, bir ürün sayfasının URL'si değiştirildiğinde, 307 yönlendirme ile eski URL'yi kullanan kullanıcılar otomatik olarak yeni URL'ye yönlendirilebilir.

 2. HTTPS Yönlendirmesi: Bir web sitesi, kullanıcıların güvenli bir bağlantı üzerinden siteye erişmelerini sağlamak için 307 yönlendirmeyi kullanabilir. Örneğin, kullanıcılar HTTP üzerinden siteye erişmeye çalıştığında, 307 yönlendirme ile otomatik olarak HTTPS üzerinden erişime yönlendirilebilir.

 3. Geçici Bakım Sayfası: Bir web sitesi, bakım veya geçici bir sorun nedeniyle erişilemez hale geldiğinde, 307 yönlendirme kullanarak kullanıcıları geçici bir bakım sayfasına yönlendirebilir. Bu sayfa, kullanıcılara siteye dönüş yapılacağına dair bilgi verebilir ve daha sonra 307 yönlendirmeyi kaldırarak kullanıcıları ana siteye yönlendirebilir.

 4. A/B Testleri: Bir web sitesi, farklı deneyimler sunmak için A/B testleri yaparken 307 yönlendirmeyi kullanabilir. Kullanıcılardan bazıları farklı bir sürümü denemek için 307 yönlendirmesi ile farklı bir URL'ye yönlendirilebilir. Bu sayede, farklı özelliklerin veya tasarımların etkileri değerlendirilebilir.

 5. Ülke veya Dil Yönlendirmesi: Bir çok dilli veya çoklu pazar hedefli bir web sitesi, kullanıcıların otomatik olarak uygun dil veya coğrafi bölgeye yönlendirilmesi için 307 yönlendirmeyi kullanabilir. Örneğin, kullanıcının IP adresine veya tarayıcı ayarlarına dayanarak kullanıcıyı doğru dil veya coğrafi bölgeye yönlendirebilir.

Bu örnekler, 307 yönlendirmenin çeşitli senaryolarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak, 307 yönlendirmenin doğru şekilde kullanılması ve olası etkileri dikkate alınması önemlidir. Her durumda, uygun bir yönlendirme durumu seçmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için dikkatli bir şekilde planlamak gerekmektedir.

Editör: Kader GÜL