Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in SPECA Devlet Başkanları 18. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yaptığı "Ermenistan'ın politikası halkının iradesine bağlı değildir, geleceği dış sponsorların elindedir" şeklindeki açıklama, Ermenistan'ın iç ve dış siyasetinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

Meksika’da Can Alan Kuş Gribi Endişelendirdi! Meksika’da Can Alan Kuş Gribi Endişelendirdi!

Aliyev'in bu açıklamasının arkasındaki temel argüman, Ermenistan'ın dış güçlerin etkisi altında olduğu ve bu nedenle kendi bağımsız politikasını yürütemediğidir. Bu argümanı destekleyen bazı kanıtlar şunlardır:

Ermenistan, Rusya Federasyonu'nun geleneksel bir müttefikidir. Rusya, Ermenistan'ın askeri, ekonomik ve siyasi olarak önemli bir destekçisidir.
Ermenistan, Batı'dan da önemli destek almaktadır. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan'ın demokrasi ve insan hakları alanındaki reformlarını desteklemektedir.
Ermenistan'ın iç siyasetinde, dış güçlerin etkisinin açıkça görüldüğü örnekler mevcuttur. Örneğin, 2020 yılındaki Karabağ Savaşı öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın desteğini kaybetmemek için, Azerbaycan ile ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.
Ermenistan'ın dış güçlerin etkisi altında olması, ülkenin iç siyasetinde belirsizliklere ve istikrarsızlığa yol açmaktadır. Örneğin, Paşinyan'ın ateşkes anlaşmasını imzalaması, Ermenistan'da büyük bir siyasi krize yol açmıştır. Bu kriz, ülkedeki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirmiştir.

Aliyev'in açıklaması, Ermenistan'ın dış politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ima ediyor. Ermenistan, eğer kendi bağımsızlığını ve geleceğini garanti etmek istiyorsa, dış güçlerin etkisinden kurtulması ve kendi çıkarlarını önceleyen bir politika yürütmesi gerekiyor.

Aliyev'in açıklaması, Ermenistan'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerini de etkileyebilir. Aliyev, Ermenistan'ın dış güçlerin etkisi altında olması nedeniyle, komşularıyla barışçıl ilişkiler kurmasının mümkün olmadığını öne sürüyor. Bu durum, Ermenistan'ın bölgesel işbirliğine yönelik çabalarını zorlaştırabilir.

Aliyev'in açıklaması, Ermenistan'ın iç ve dış siyasetinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu açıklama, Ermenistan'ın kendi geleceğini belirlemesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu açıklamayı genişletmek için, aşağıdaki konuları ele almak mümkün olabilir:

Ermenistan'ın dış güçlerin etkisi altında olmasının nedenleri
Bu etkinin Ermenistan'ın iç siyasetine etkileri
Bu etkinin Ermenistan'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerine etkileri
Ermenistan'ın dış güçlerin etkisi altında olmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Ülkenin jeopolitik konumu
Ülkenin iç siyasi istikrarsızlığı
Ülkenin ekonomik zayıflığı
Bu etkinin Ermenistan'ın iç siyasetine etkileri arasında şunlar sayılabilir:

Siyasi belirsizlik ve istikrarsızlık
Siyasi kutuplaşma
Hükümetin meşruiyetinin zayıflaması
Bu etkinin Ermenistan'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerine etkileri arasında şunlar sayılabilir:

Güvensizlik ve gerginlik
Bölgesel işbirliğinin zorlaşması
Bölgesel çatışma riskinin artması
 

Editör: Kader GÜL