Cipralex, essitalopram etken maddesini içeren bir antidepresandır. SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) sınıfına ait olan bu ilaç, beyindeki serotonin miktarını artırarak çalışır. Serotonin, ruh hali, uyku, iştah ve ağrı gibi birçok işlevi düzenleyen bir nörotransmitterdir.

Cipralex, 12 yaşın üstündeki yetişkinlerde depresyon, panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde kullanılır.

Depresyon

Depresyon, kişinin ruh halinin, ilgi ve aktivite düzeyinin uzun süreli olarak bozulduğu bir ruh sağlığı sorunudur. Depresyonda olan kişiler, üzgün, karamsar, ilgisiz ve enerjisiz hissedebilirler. Ayrıca, konsantrasyon güçlüğü, uyku düzensizliği, iştah değişiklikleri ve intihar düşünceleri yaşayabilirler.

Cipralex, depresyon semptomlarını azaltmada etkili bir ilaçtır. İlaç, depresyonda olan kişilerin ruh halini iyileştirmeye, ilgi ve aktivite düzeylerini artırmaya, konsantrasyon güçlerini ve uyku düzenlerini iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, depresyonda olan kişilerin intihar düşüncelerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Panik bozukluğu

Panik bozukluğu, ani ve tekrarlayan panik atakların eşlik ettiği bir anksiyete bozukluğudur. Panik ataklar, korku ve endişe duygularıyla birlikte kalp çarpıntısı, terleme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve titreme gibi fiziksel belirtilerle karakterizedir.

Cipralex, panik bozukluğunda görülen panik atakların sıklığını ve şiddetini azaltmada etkili bir ilaçtır. İlaç, panik bozukluğunda olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Sosyal anksiyete bozukluğu

Sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal durumlarda endişe ve korku duyma ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler, başkalarının önünde konuşmaktan, yeni insanlarla tanışmaktan veya topluluk önünde performans sergilemekten korkarlar. Bu durum, sosyal durumlardan kaçınmaya ve sosyal izolasyona yol açabilir.

Cipralex, sosyal anksiyete bozukluğunda görülen kaygı ve korkuyu azaltmada etkili bir ilaçtır. İlaç, sosyal anksiyete bozukluğunda olan kişilerin sosyal ortamlardan kaçınmalarını azaltmaya yardımcı olur.

Obsesif kompulsif bozukluk

E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), tekrarlayan ve takıntılı düşüncelerin (obsesyonlar) ve bu düşünceleri ortadan kaldırmak için tekrarlayan davranışların (kompülsiyonlar) eşlik ettiği bir anksiyete bozukluğudur. Obsesyonlar, istenmeyen ve rahatsız edici düşünceler, görüntüler veya dürtüler olabilir. Kompulsiyonlar ise, obsesyonları ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik tekrarlayan davranışlardır.

Cipralex, OKB'de görülen obsesyon ve kompulsiyonları azaltmada etkili bir ilaçtır. İlaç, OKB'de olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Cipralex'in olası yan etkileri arasında şunlar yer alır:

Baş ağrısı
Baş dönmesi
Yorgunluk
Bulantı
İshal
İştah artışı veya azalması
Uykusuzluk
Cinsel işlev bozukluğu
Kilo alımı
Cipralex, hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Ayrıca, MAO inhibitörleri adı verilen bir grup ilacı kullanan kişilerde kullanılmamalıdır.

Cipralex'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Editör: Kader GÜL