Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nda Japonya ve Endonezya arasında bulunan, dünyanın en derin noktası olarak bilinen bir oluşumdur. Derinliği 10.994 metre olan çukura bir kilogram ağırlığındaki bir metal bırakıldığında tabana ulaşması yaklaşık 1 saat sürmektedir.

İzmir'in En Popüler Turistik Yerleri Nerelerdir? İzmir'in En Popüler Turistik Yerleri Nerelerdir?

Bu çukurun tabanı, yeryüzündeki basınçtan 1000 kat daha fazla basınca sahiptir. Bu büyük basınç nedeniyle omurgalı canlıların hayatta kalamayacağı düşünülse de, bazı bilim insanları bu derinliklerde yaşayan organizmaları araştırmaktadır.

Adını yakınında bulunan Mariana Adaları'ndan alan bu çukur, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın ters çevrilerek içine yerleştirilmesi durumunda yüzeyden 1 km kadar derinlemesine uzanmaktadır.

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu2

Mariana Çukuru'nun genişliği 69 kilometre, uzunluğu ise 2550 kilometredir. Ancak çukur, ekvatora yakın bir bölgede bulunduğu için dünyanın merkezine en yakın nokta değildir. Bu derin çukur, uzun yıllar boyunca bilim insanlarının araştırma konusu olmuş ve derin deniz yaşamı hakkında önemli bulgular sağlamıştır.

Mariana Çukuru

Mariana Çukuru'nun oluşumu, tektonik hareketler sonucunda meydana gelmiştir. Pasifik Levhası ile Filipin Levhası'nın birbirine yaklaşması ve biri diğerinin altına girmesi sonucu oluşan bir çukurdur. Bu tür derin çukurlar, "deniz tabanı yayılımı" adı verilen süreçte meydana gelir. Deniz tabanı yayılımı, levha sınırlarının etkileşimlerinden kaynaklanan bir jeolojik olgudur ve dünya yüzeyinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu3

Mariana Çukuru Tabanında Benzersiz Yaşam Formları Bulundu

Mariana Çukuru'nun tabanında, hidrotermal kaynaklar ve benzersiz yaşam formları da bulunmuştur. Bu derin denizlerdeki organizmalar, çevre koşullarına uyum sağlamış özel adaptasyonlara sahiptir. Örneğin, çeşitli mikroplar ve bakteriler, ekstrem basınç ve sıcaklık koşullarında yaşama yetenekleri sayesinde bu derinliklerde hayatta kalabilirler.

Bu çukurun keşfi, okyanus bilimlerine ve yeryüzü oluşumunun anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Araştırmalar devam ederken, derin denizlerin gizemleri ve çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için teknolojik gelişmeler ve deniz altı keşifleri büyük bir öneme sahiptir.

Mariana Çukuru'nun derinliklerindeki araştırmalar, deniz biyolojisi, jeolojisi ve çevresel etkiler konusunda önemli bilgiler sunmuştur. Bu araştırmaların bir sonucu olarak, çukurun yakınında yer alan Mariana Adaları'nın da oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinilmiştir. Mariana Adaları, çukurunun yakınında yer aldığı için tektonik hareketlerin ve yanardağ faaliyetlerinin etkisi altında oluşmuştur.

Derin denizlerdeki hidrotermal kaynaklar da büyük ilgi çekmektedir. Bu kaynaklar, okyanus tabanının çatlaklarında oluşan yer altı suyunun, yüksek sıcaklık ve basınç altında çıkarak denize karıştığı yerlerdir. Bu kaynaklarda bulunan kimyasal bileşikler, farklı türlerin yaşamına olanak tanır ve özellikle mikroorganizmalar için büyük bir besin kaynağı olabilir.