Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ölçme değerlendirme yönetmeliği hakkında bazı önemli soruları ve yanıtları öğrenmiş bulunmaktayız:

Ortak sınavlarda ucu açık sorular mı sorulacak?

Bu öğretim yılına mahsus olarak, Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Diğer tüm ortak yazılı sınavlar ve diğer yazılı sınavlar ise açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.
Çoktan seçmeliden açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak?

Okullarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Ülke, il ve ilçe geneli ortak sınavlar ise çoktan seçmeli sorulardan oluşabileceği gibi açık uçlu sorulara da yer verebilecek.
Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl gerçekleştirilecek?

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacak.
Sınavların okul öğretmenleri tarafından yapılması güvenilirliğini etkiler mi?

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınavların güvenliği, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanmasıyla sağlanacak. Okul öğretmenleri kendi sınavlarını olduğu gibi bu sınavları da aynı hassasiyetle uygulayacaklar.
Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Sınavın uygulama aşaması ders öğretmenleri tarafından yapılacak, ancak değerlendirme eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak.
Notlar nereden açıklanacak?

2024'te AR ve VR ile Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar 2024'te AR ve VR ile Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar

Öğrenciler aldıkları puanları, daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecekler.
"Açık uçlu soru" tam olarak nasıl tanımlanıyor?

Açık uçlu soru, cevap ile ilgili hiçbir seçenek sunulmadan öğrencinin kendi cevabını kendi cümleleri ile oluşturmasının istendiği soru olarak tanımlanabilir.
Yeni nesil mantık muhakeme sorusu anlayışı değişecek mi?

Hayır, mantık muhakeme becerileri açık uçlu sorular ile daha kolay değerlendirilebilecek ve bu becerilerin ölçülmesi daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.Eğitimde Dönüşüm Açık Uçlu Sorularla Yeni Değerlendirme Yöntemi (1)
Bu yeni ölçme değerlendirme yönetmeliği, açık uçlu soruların önemini vurgulayarak öğrencilerin daha derinlemesine düşünme ve mantık yürütme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu yönetmelikle birlikte, ortak sınavlarda çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu ve kısa cevaplı sorular da yer alacak, öğrencilerin düşünme yetenekleri daha detaylı değerlendirilecektir. Okul öğretmenleri tarafından uygulanan sınavlar güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek ve değerlendirilecektir. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin sadece ezberci öğrenme yerine anlama ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, sınav sonuçları öğrencilere e-Okul sistemi üzerinden kolayca sunulacak, böylece daha şeffaf bir ölçme ve değerlendirme süreci sağlanmış olacak.

Editör: Egemen KEYDAL