Eliz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Ancak bu isme Arapça ve Farsça kaynaklarda da rastlanmaktadır. Ayrıca isim son dönemlerde rastlanan çok popüler bir kız bebek ismi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eliz isminin anlamı

  • Cennette bulunan bir meyve ağacı: Bu ağacın cennetteki görkemli ve büyük bir meyve ağacı olduğu söylenmektedir.
  • Emir veren prenses: Emir yetkisini kullanan hükümdar kadınlar anlamına gelmektedir. Ayrıca güçlü ama aynı zamanda zarif ve güzel kadınlar olduğundan bahsedilmektedir.
  • Emir: Bir kişiden istenen istek anlamındadır.
  • İçsel eğilim: Bir şeye yönelme anlamı taşımaktadır.
  • El izi: Türkçe de isim ele ait iz anlamıyla kullanılmaktadır.
  • Sıçramak
  • Tekme atmak
  • Çifte atmak

Eliz ismi anlamları bakımından birçok anlamı içinde barındırmaktadır. Bu nedenle anlamı çok net ve anlaşılır değildir. Ancak söylenişi ve kulakta bıraktığı hoş eda ile günümüzde tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

Eliz İsmi Kur’an'da Geçer mi?

Eliz ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen bir isim değildir. Kuran'a bakıldığında herhangi bir ayet ve ya surede bu isme rastlanmamıştır. Ayrıca ismin kökü Türkçedir.

TDK Sözlük Anlamına Göre Eliz

Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre Eliz ismi el izi anlamı taşımaktadır. Ayrıca çifte ve tekme atmak anlamlarını da taşımaktadır.

Eliz İsmini Taşıyan Kişilerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Eliz ismini taşıyan kişilerin güçlü ve yetenekli oldukları bilinmektedir. Ayrıca bu kişiler zeki ve mantıklı bireylerdir. İradeleri güçlüdür. Pratik bir zekaya ve çeşitli el becerilerine sahip oldukları bilinmektedir. Bununla birlikte düşünceli ve hassas insanlardır. Özgürlüklerine oldukça önem vermektedirler. Olaylara objektif bir yaklaşım tarzı sergilemektedirler. Olayları farklı açılardan değerlendirme yetenekleri bulunmaktadır.

Çocuk Psikolojisinde Yalan Söylemenin Altında Yatan Gerçekler Nelerdir? Çocuk Psikolojisinde Yalan Söylemenin Altında Yatan Gerçekler Nelerdir?

Tüm bunların yanında atak insanlardır. Yaşayarak öğrenmeyi istemektedirler. Dürüst ve hoşgörü sahibi bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gözlem yetenekleri yüksektir. Bu nedenle modacı ya da yazar Eliz ismine uygun mesleklerdir. Ancak bu kişiler çok fazla işle uğraşmayı sevdiklerinden bir işi bitirmeden diğerine başlayabilmektedir. Son olarak kaliteli yaşamı ve lüksü seven bir yapıları vardır.

Eliz İsmi Türkiye'de Kaç Kişi de Var?

Ülkemizde Aralık iki bin on sekiz itibariyle tam olarak (2.860) iki bin sekiz yüz altmış kişi Eliz ismini kullanmaktadır. Bu isimlerin (858) sekiz yüz elli sekiz tanesi İstanbul ilinde bulunmaktadır. İkinci sırada ise (345) üç yüz kırk beş kişiyle İzmir ili yer almaktadır.