Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla yaptığı bir toplantıda yaptığı konuşma özetlenmektedir. İşte metindeki ana konu başlıkları:

MIKTA Ülkeleri Toplantısı: Metin, Türkiye'nin MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyeleri ile gerçekleştirdiği bir toplantının detaylarını sunmaktadır. Başkan Erdoğan, MIKTA Dönem Başkanı olan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya teşekkür etmiştir.

Ayrıca, küresel refahı ve istikrarı tehdit eden unsurların arttığını ve uluslararası terörizm ile İslam düşmanlığının yaygınlaştığını belirtmiştir.

İslam ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Çıkış: Erdoğan, nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı karşılıklı saygının hakim kılınması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, ifade özgürlüğü kisvesi altında milyarlarca insanın mukaddes değerlerine saldırılmasına karşı çıkılması gerektiğini belirtmiştir.

Uluslararası Kuruluşların Rolü: Erdoğan, uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, adil, demokratik ve şeffaf olması gerektiğini vurgulamış ve MIKTA gibi platformların bu konuda önemli bir rol oynayabileceğine inandığını belirtmiştir.

Gıda Krizi ile Mücadele: Erdoğan, MIKTA ülkelerinin dünya genelinde tehdit oluşturan gıda krizi ile mücadelede yapıcı katkılar sağlayabileceğine inandığını ifade etmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MIKTA ülkelerinin liderleri ile yaptığı toplantının ana konularını ve açıklamalarını özetlemektedir.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında MIKTA üyeleri (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamalar, küresel öneme sahip birçok konuya ışık tutmaktadır. Erdoğan, bu buluşmanın 10. yıl dönümünde MIKTA'nın amaçlarını hatırlatmış ve küresel sorunlara çözüm bulma amacını vurgulamıştır.

MetroPOLL Araştırması: Türkiye'nin Siyaset Sahnesinde Beğeni Dengeleri Değişiyor MetroPOLL Araştırması: Türkiye'nin Siyaset Sahnesinde Beğeni Dengeleri Değişiyor

Özellikle, uluslararası terörizmin ve İslam düşmanlığının artışına dikkat çekerek, bu olumsuz gelişmelerin daha fazla dayanışma ve hoşgörüyü gerektirdiğini belirtmiştir. Aynı zamanda, uluslararası kuruluşların sorunlara çözüm üretme yeteneklerinin azaldığına dikkat çekmiş ve bu durumun çatışmaların barışçıl yollarla çözümünü ve daha adil bir dünya oluşturmayı daha da zorlaştırdığını ifade etmiştir.

Erdoğan, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı net bir tavır almış, ifade özgürlüğü adı altında mukaddes değerlere yönelik saldırılara karşı çıkılması gerektiğini vurgulamıştır.

Ayrıca, MIKTA ülkelerinin dünya genelinde gıda krizi gibi büyük sorunlara yapıcı katkılar sağlayabileceklerine inandığını dile getirmiş ve uluslararası işbirliğinin bu tür krizlerle başa çıkmada önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamıştır.

Sonuç olarak, Erdoğan'ın bu açıklamaları, MIKTA üyelerinin küresel sorunlara ve uluslararası işbirliğine verdikleri önemi yansıtmaktadır. Bu toplantı, küresel düzeyde daha adil ve istikrarlı bir dünya için işbirliği ve çözüm arayışlarının devam edeceğine dair bir işaret niteliği taşımaktadır.

Editör: Egemen KEYDAL