Hem namazların hem de diğer ibadetlerin vazgeçilmez bir parçası olan bu sure, müminler için büyük bir öneme sahiptir. İşte Fatiha Suresi'nin okunuşu, Türkçe meali ve fazileti hakkında detaylar:

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Akran İlişkileri Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Akran İlişkileri

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Boykot Olmayan İçecekler Hangileri? Yerli Üretim İçecek Markaları! Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi, Müslümanlar için büyük bir fazilet taşır. Bu sureyi okuyanlar, birçok güzellik ve yardım ile karşılaşırlar. Fatiha Suresi'nin faziletleri şunlardır:

  • Başarılı olma, yardım görme ve şefkat sahibi olma gibi faziletlerden faydalanma,

  • Düşmanlara karşı üstünlük sağlama ve kötülüklerden korunma,

  • Mevki ve mal sahibi olma gibi dünyevi kazançlar elde etme şansı.

Fatiha Suresi'nin okunması, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu sureyi her zaman hatırlamamızı ve gerektiğinde okumamızı sağlar. Allah'ın izniyle, bu sureyi düzenli olarak okuyanlar, hayatlarında birçok olumlu değişiklik gözlemleyebilirler.

Editör: Kader GÜL