Rekabet Kurulu, Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verdi.

Türkiye'nin Yerli Robot Teknolojileri Türkiye'nin Yerli Robot Teknolojileri

Soruşturma ve Cezanın Sebebi

Google, yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak rekabeti zorlaştırdığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Rekabet Kurulu'nun 21-20/248-105 sayılı kararına göre, Google'ın genel arama hizmetlerinde hâkim durumda olduğu ve bu durumu kötüye kullandığı tespit edildi.

İdari Para Cezası ve Önerilerin Uygulanmaması

Kurul, Google'a 296.084.899,49 TL idari para cezası verirken, şirkete önerileri uygulama için 3 ay süre verdi. Ancak Google'ın önerileri uygulamadığı ve bu nedenle yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi. Bunun üzerine Kurul, Google'a her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Son Durum ve Ceza Miktarı

Google, yeni tasarımları uygulayarak süreci tamamladı ve günlük para cezası 21.05.2024 tarihinde sonlandırıldı. Ancak Google'ın önerileri otel sorguları bakımından uygulamadığının tespiti üzerine, toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar verildi.

Google'ın rekabeti bozucu faaliyetlerinden dolayı Rekabet Kurulu tarafından verilen bu ceza, şirketin pazarlama stratejileri ve rekabet politikaları açısından önemli bir ders niteliğindedir.

Editör: Kader GÜL