Sezaryen Doğumun Avantajları Sezaryen Doğumun Avantajları

Göz Tembelliği

Göz tembelliği, bir gözün diğer gözden daha az görmesi durumudur. Bu, beynin bir gözden gelen görüntüleri diğerinden daha iyi işlememesi nedeniyle oluşur.

Göz tembelliğinin en yaygın nedeni şaşılıktır. Şaşılık, gözlerden birinin diğerine göre doğru şekilde hizalanamamasıdır. Bu, beynin iki gözden gelen görüntüleri birleştirmesini zorlaştırabilir.

Göz tembelliğine neden olabilecek diğer faktörler arasında şunlar yer alır:

Bir gözde görme keskinliğini azaltabilen bir göz hastalığı, örneğin katarakt veya glokom.
Bir gözün görüşünü engelleyen bir durum, örneğin göz kapağı düşüklüğü veya göz tümörü.
Göz tembelliği genellikle erken yaşlarda, genellikle 6 yaşına kadar ortaya çıkar. Bu nedenle, çocukların düzenli olarak göz muayenesi yaptırması önemlidir.

Göz tembelliğinin tedavisi, tembel olan gözün görmesini geliştirmeye odaklanır. Bu, genellikle aşağıdakilerden birini veya birkaçını içeren bir tedavi planı ile yapılır:

Gözlük veya kontakt lensler kullanarak görme keskinliğini düzeltmek.
Şaşılığı tedavi etmek için ameliyat veya gözlük.
Tembel olan gözü kapatarak veya kapatarak diğer gözün görmesini teşvik etmek.
Göz tembelliği erken teşhis edilirse ve tedavi edilirse, görme keskinliği genellikle iyileşebilir. Ancak, tedavi edilmezse, görme kaybı kalıcı olabilir.


Göz tembelliği, dünya çapında yaklaşık 200 milyon kişiyi etkileyen yaygın bir durumdur.
Göz tembelliği, kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek ciddi görme sorunlarına neden olabilir.
Göz tembelliği, erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir veya iyileştirilebilir.
Göz tembelliğini örneklendirerek:

Bir örnek, bir gözünde katarakt olan bir çocuktur. Katarakt, görme keskinliğini azaltabilen bir göz hastalığıdır. Katarakt olan bir gözde görme keskinliği diğer gözden daha az olacaktır. Bu, beynin iki gözden gelen görüntüleri birleştirmesini zorlaştırabilir ve göz tembelliğine yol açabilir.
Bir başka örnek, şaşı olan bir çocuktur. Şaşılık, gözlerden birinin diğerine göre doğru şekilde hizalanamamasıdır. Şaşı olan bir gözde görme keskinliği diğer gözden daha az olacaktır. Bu, beynin iki gözden gelen görüntüleri birleştirmesini zorlaştırabilir ve göz tembelliğine yol açabilir.
Göz tembelliğini ayrılantılandırarak:

Göz tembelliğinin nedenleri:
Şaşılık
Görme keskinliğini azaltabilen bir göz hastalığı
Bir gözün görüşünü engelleyen bir durum
Göz tembelliğinin belirtileri:
Bir gözde görme keskinliğinin azalması
Bir gözün diğer göze göre kayması
Bir gözün diğer göze göre kayması
Göz tembelliğinin tedavisi:
Gözlük veya kontakt lensler kullanarak görme keskinliğini düzeltmek
Şaşılığı tedavi etmek için ameliyat veya gözlük
Tembel olan gözü kapatarak veya kapatarak diğer gözün görmesini teşvik etmek

Editör: Kader GÜL