Hukuk Dersinde Canlandırma Duruşmalarıyla Eğitim: Yeni Bir Bakış Açısı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeniliği: Temel Hukuk Bilgisi Dersinde Pratik Eğitim

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayını aldı.

Haftada 2 Saat, Toplamda 72 Saat Eğitim

Lise 10, 11 ve 12. sınıflar için haftada 2 saat olarak planlanan bu ders, toplamda 72 saatlik bir öğretim programına sahip olacak. 'Temel hukuk bilgisi' dersi, öğrencilere hukuk okuryazarlığı becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, hak arama ve haklarını koruma konularında bilgi, beceri, değer, ve tutum kazanmalarını amaçlıyor.

Hedeflenen Kazanımlar

Dersin hedefleri arasında, öğrencilerin hukuk alanında farkındalık kazanmaları, hukuki sorgulama yapabilmeleri ve bu becerileri günlük yaşantılarına entegre edebilmeleri bulunmaktadır.

Dersin Kapsam ve Amacı

Bu dersle öğrencilere kazandırılacak beceriler arasında temel hukuki kavramlar, süreçler hakkında bilgi sahibi olma, toplumsal sorumluluk bilinci, sosyal sorunlara duyarlılık, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kurallarına bağlılık, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma gibi önemli unsurlar yer alıyor.

UYAP ve Pratik Eğitim

Dersin müfredatı, öğrencilere "Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?", "Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?", "Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?" başlıklarında 3 üniteden oluşmaktadır.

YKS 2024 Türkçe ve Matematik Soruları Değerlendirildi: Adayların Yorumları YKS 2024 Türkçe ve Matematik Soruları Değerlendirildi: Adayların Yorumları

"Farazi Dava Uygulamasına Sen De Katılır Mısın?"

Bu ünitede öğrenciler, kamu hukuku ve özel hukuk dallarına dair belirlenmiş dava konularıyla ilgili dava dosyası hazırlayacaklar ve bu konuları canlandırarak öğrenecekler. Bu sayede, öğrencilere hukuk sistemine farklı ve adil bir bakış açısı kazandırılacak.

Öğrenci Merkezli Eğitim ve Teknoloji Kullanımı

Dersin uygulanması sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı desteklenecek. Öğrencilere tutum ve değerler kazandırılmasına özen gösterilecek. Ayrıca, ders içeriğinin diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine imkan tanıyan etkinliklere ağırlık verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yeniliği, öğrencilere hukuk alanında temel bilgileri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara sosyal sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık ve kolektif çalışma becerileri kazandıracak. Bu ders, gençlerin gelecekteki hukuki sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde üstlenmelerine katkı sağlayacaktır.

Editör: Kader GÜL