HATSU (Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Hatay'da yaşanan 6 Şubat Depremi sonrasında hasarlı binalardaki su faturalarının iptal edileceğini açıklamıştır. Bu açıklama, depremin etkilerini minimize etmek ve depremden etkilenen vatandaşların su faturalarını hafifletmek amacıyla yapılmıştır.HATSU Hasarlı Binalardaki Su Faturalarını İptal EdiyorPolat'a göre, ağır hasar almış, orta hasar almış, ikamet edilemeyen az hasarlı veya orta hasarlı binalar dahil olmak üzere tüm bu binaların su faturaları iptal edilecektir. Bu kararın temel nedeni, deprem anında orta hasarlı da olsa az hasarlı da olsa insanların evlerini terk etmeleri ve depolarında veya şebekelerinde oluşabilecek arızaları telafi etmek içindir. Vatandaşlar bu tür sorunları ihbar ettiklerinde, yapılan incelemeler sonucunda orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binalardan kesilen faturalar iptal edilecektir. Ancak ağır hasarlı binalardaki faturalar kesinlikle iptal edilecektir.

Ayrıca, HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Hatay'da altyapı çalışmaları, su şebekeleri ve faturalarla ilgili önemli gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. Hatay'da içme suyu kaynaklarını güçlendirdiklerini, kuyular açtıklarını ve içme suyu rezervini artırdıklarını söylemiştir. Ayrıca, kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve bazı mahallelerde içme suyu şebekesinin yenilendiğini belirtmiştir.

Polat, depremin Hatay'da büyük etkilere yol açtığını ve aynı zamanda kurak bir dönem yaşandığını da vurgulamıştır. Bu nedenle su kaynaklarının yönetimi ve kullanımı konusunda zorlu bir süreçle karşı karşıya olduklarını ifade etmiştir.

Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bir görüşü olduğunu paylaşmıştır.

Saç Dökülmesi ve Saç Dökülmesini Önleyici Proteinler Saç Dökülmesi ve Saç Dökülmesini Önleyici Proteinler

Hatay'da yaşanan depremin etkilerini azaltmak ve su faturalarını iptal etmek için yapılan bu açıklama, depremzedelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat'ın açıklamaları, Hatay'da yaşanan 6 Şubat Depremi'nin etkilerini ve sonrasındaki çalışmaları aydınlatıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Deprem sonrası altyapı çalışmalarının yanı sıra su şebekeleri ve faturalarla ilgili bilgilendirmeler, Hatay halkının yaşadığı zorlu süreci anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Muhammed İkbal Polat'ın belirttiği gibi, depremde ağır hasar alan binaların faturalarının kesinlikle iptal edilmesi gerektiği, çünkü bu binalarda insanların yaşam şartlarının olumsuz etkilendiği ve su kaynaklarına erişimin sınırlı hale geldiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda orta hasarlı ve az hasarlı binalarda da faturaların iptal edilmesi, deprem anındaki olası problemlere karşı bir tedbir olarak değerlendirilmektedir.

HATSU'nun altyapı çalışmaları konusundaki çabaları da önemlidir. İçme suyu kaynaklarını güçlendirmek, yeni kuyular açmak ve içme suyu rezervini artırmak, Hatay'ın su ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalardır. Ayrıca, kanalizasyon altyapısının geliştirilmesi, temiz su kaynaklarının korunması açısından da kritik bir adımdır.

Ancak, Polat'ın vurguladığı gibi, Hatay şu an olağanüstü kurak bir dönem yaşamaktadır ve su kaynaklarına olan talep artmıştır. Bu, tarım alanında kullanılan sulamada da bir tercih değişikliği yaratmış ve çiftçilerin şebeke suyunu tercih etmesine neden olmuştur. Bu durum, su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir.

HATSU'nun su faturalarını silme yetkisi olmadığı ve bu konuda kanunların açık olduğu da belirtilmiştir. Bu, su hizmetlerinin maliyetinin karşılanması gerektiği ve ücretsiz hizmet verilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Tüm bu bilgiler, Hatay'da yaşanan deprem sonrası su hizmetlerinin ve altyapının nasıl yönetildiği ve depremzedelerin su faturalarının nasıl ele alındığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Editör: Egemen KEYDAL