Yahudilik tarihinde, özellikle de "İğneli Fıçı" olarak bilinen korkunç uygulama, birçok tartışmaya neden olmuştur. Ancak, bu iddiaların kökeni ve gerçekliği hakkında net bilgilere ulaşmak zordur.

İspanya'dan Osmanlı'ya, bu iddiaların sapık adetlere dayanılarak Yahudi topluluklarına zarar verdiği belirtiliyor. Ancak, bu konudaki bilgilerin genellikle antisemitik önyargılarla şekillendiği unutulmamalıdır.

Muharrem Ayında Yapılan İbadetler ve Gelenekler Nelerdir? Muharrem Ayında Yapılan İbadetler ve Gelenekler Nelerdir?

Pessah Bayramı ve İnsan Kanı

Yahudilikte, Pessah (mayasız) bayramı önemli bir dini kutlamadır. Bu bayram süresince mayasız ekmek yapılır ve yenir. Ancak, bazı iddialara göre, bu ekmeklerin içine insan kanı karıştırıldığına dair korkunç bir uygulama olduğu ileri sürülmektedir.

Kan İçme Konusundaki Kaynaklar

Yahudi kan ayinleri konusunu ele alan en detaylı kaynaklardan biri, Moldavya'lı rahip Neophite'in 1803'te yazdığı kitaptır. Neophite, Yahudilikten çıktıktan sonra Hristiyanlığı benimsemiş ve babasının inancındaki kan ayinlerini açıklamıştır. Bazı Yahudi tarikatlarının, insan kanı kullanmanın Yehova katında daha "üstün" olduğuna inandıklarını belirtmiştir.

Sapık Adet ve Sürülmeler

Yahudilerin bulundukları ülkelerden sürülmelerinin bir nedeni olarak gösterilen sapık adet, özellikle İspanya'da büyük huzursuzluklara sebep olmuştur. Çocuk kaybolmaları ve cesetlerin kanla boşaltılması gibi olaylar, topluluklar arasında ciddi endişelere neden olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Kan Ayinleri

Osmanlı İmparatorluğu'na geçişle birlikte, bazı Yahudi kollarının bu sapık adetlere devam ettiği kaydedilmiştir. Zabıta kayıtlarında, 1715'te Amasya, 1840'ta Şam ve Rodos'ta, 1633-1843 ve 1866'da İstanbul'da, 1863-1868 ve 1870'te İzmir'de gerçekleşen olaylar gibi pek çok vaka belgelenmiştir. Bu olaylarda suçlu bulunan birçok Yahudi, idam edilmiştir.

Bozulmuş Tevrat Metinleri ve Kan İçme İddiaları

İddiaların çoğu, bozulmuş Tevrat metinlerine dayanmaktadır. Ancak, bu metinlerin tarihsel doğrulukları konusunda birçok tartışma bulunmaktadır. "İnsanları parçalayacaksın!", "İnsan kanı içeceksin!" gibi ifadelerin, gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmadığı düşünülmektedir.

Çocukları ve Bebekleri Öldürme İddiaları

Bozulmuş Tevrat metinlerinde yer alan çocukları ve bebekleri öldürme ifadeleri de gerçeklikle bağdaşmayan söylemlerdir. Bu tür ifadelerin, tarih boyunca farklı kültürlerde ortaya çıkan antisemitizmin bir ürünü olduğu düşünülmektedir.

Editör: Kader GÜL