Müzik Dinleyerek Para Kazanma Uygulamaları Müzik Dinleyerek Para Kazanma Uygulamaları

Bu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştır ve aşağıdaki şekildedir:

BOTAŞ ve TPAO:

Genel müdürler için ücret 79 bin 584 liradan yüksek olmayacak.
Diğer personel için ücret 68 bin 478 liradan yüksek olmayacak.
İller Bankası AŞ:

Genel müdürler için ücret 71 bin 741 liradan yüksek olmayacak.
Genel müdür yardımcıları için ücret 66 bin 839 liradan yüksek olmayacak.
Diğer personel için ücret 57 bin 85 liradan yüksek olmayacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ:

Genel müdürler için ücret 70 bin 699 liradan yüksek olmayacak.
Diğer personel için ücret 57 bin 925 liradan yüksek olmayacak.
Diğer Kamu Kuruluşları:

Genel müdürler için ücret 58 bin 170 liradan yüksek olmayacak.
Diğer personel için ücret 45 bin 119 liradan yüksek olmayacak.
Ayrıca, belirli personel grupları için 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren brüt aylık ortalamalarının 19 bin 756 liradan düşük olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lira ücret verileceği, yönetim kurulu başkanının ise bu ücretin iki katını alabileceği ve denetim kurulu üyelerinin bu ücretin dörtte üçünü aşamayacağı ifade edilmiştir.

Bu kuruluşların yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve denetim kurulu üyelerine ek ödeme yapılabilmesi için Genel Kurul tarafından 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde belirleme yetkisi verilmiştir.

Kamu kurumlarında yapılan ücret düzenlemesi hakkında sizlere bilgi sunmak isterim. Eylül 04, 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı kamu kurumlarının yönetici ve personelinin ücretlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde;

BOTAŞ ve TPAO bünyesindeki genel müdürlerin maaşları 79 bin 584 liradan yüksek olamayacak, diğer personel için ise bu sınır 68 bin 478 lira olarak belirlenmiştir.

İller Bankası AŞ'de genel müdürler için maaş sınırı 71 bin 741 lira, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 lira, diğer personel için 57 bin 85 lira olarak belirlenmiştir.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de genel müdürler için ücret sınırı 70 bin 699 lira, diğer personel için 57 bin 925 lira olarak saptanmıştır.

Diğer kamu kuruluşları için genel müdürlerin maaş sınırı 58 bin 170 lira, diğer personel için ise 45 bin 119 lira olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, belirli personel grupları için 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren brüt aylık ortalamalarının 19 bin 756 liradan düşük olamayacağına dikkat çekilmektedir.

Öte yandan, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lira ücret verilmesi, yönetim kurulu başkanının bu ücretin iki katını alabileceği ve denetim kurulu üyelerinin ise bu ücretin dörtte üçünü aşamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bu kuruluşların yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve denetim kurulu üyelerine ek ödeme yapılabilmesi için Genel Kurul tarafından 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu ücret düzenlemesi, kamu kurumlarının personel politikalarının güncellenmesi ve daha adil bir ücret dağılımının sağlanması amacıyla yapılmıştır. Bu düzenlemelerin, kamu kurumlarının verimliliği ve performansını artırmaya yönelik bir adım olduğunu belirtmek isterim.

Kamu kurumlarında yönetici ve personelin ücretlerinde yapılan değişiklikleri içermektedir. Genel olarak, belirli bir ücret sınırı belirlenmiş ve bu sınırların üzerindeki maaşlar revize edilmiştir. Ayrıca, belirli kurum yöneticileri ve üyeleri için ek ödeme düzenlemeleri de mevcuttur. Bu düzenlemelerin amacı, daha adil bir ücret dağılımı sağlamak ve kamu kurumlarının verimliliğini artırmaktır.

Editör: Kader GÜL