Kamuda tasarruf paketi detayları sonunda açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri açıkladılar. Bu kapsamda kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Ayrıca yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek ve toplu taşıma yerlerinde personel servisi kaldırılacak. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödenekleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilecek.

Bahar Candan'ı Cezaevinde Sanıyorduk! Candan Bakın Nerede Görüntülendi! Bahar Candan'ı Cezaevinde Sanıyorduk! Candan Bakın Nerede Görüntülendi!

Tasarruf Kültürünün Yaygınlaştırılması Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çaplı adımlar atılmasını gerektirmiştir. Bu paketle birlikte tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması ve kamu harcamalarında verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, yeni paketlerin zamanı geldikçe devreye gireceği ve bu sürecin bütüncül bir çerçevede ele alınacağı belirtilmektedir.

Kamuda Verimliliği Artırmak Esas Alınıyor

Mali disiplini esas alan bir yaklaşım içinde olduklarını belirten Yılmaz, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için çalıştıklarını vurguladı. Kamuda yapılacak harcamaların zorunlu olmayanlarının azaltılmasının yanı sıra, tüketim ve yatırım harcamalarında da verimliliğin artırılmasının amaçlandığını söyledi. Bu sayede az kaynakla daha çok proje yapılması hedefleniyor.

Mali Disiplin ve Hedefler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için aldığı para politikası tedbirlerine ek olarak, açıklanan paketle de dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Tedbirler ve Uygulamalar

Kamuda yapılacak alımlarda ve harcamalarda tasarrufa gidilmesi için çeşitli önlemler alınacak. Bu kapsamda, bina ve araç alımları durdurulacak, yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek ve toplu taşıma yerlerinde personel servisi kaldırılacak. Ayrıca, enerji verimliliğinin artırılması, kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliğin esas alınması gibi adımlar atılacak.

Kamu tasarruf paketiyle ilgili açıklanan tedbirlerin, kamu harcamalarında disiplini sağlayarak daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladığı görülmektedir. Bu tedbirlerin enflasyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması yönünde önemli bir adım olduğu belirtilmektedir. Gelecek dönemde atılacak adımlarla birlikte, kamu harcamalarında daha fazla verimlilik ve tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Editör: Kader GÜL