Kapadokya Üniversitesi, 7 öğretim elemanı alacak. Başvurular, ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. İşte başvuru süreci ve gereken belgeler:

Başvuru Süreci:

Ders Çalışma Süresince Motivasyonu Koruma Yolları Ders Çalışma Süresince Motivasyonu Koruma Yolları

İlk Başvuru Tarihi: 27.10.2023
Son Başvuru Tarihi: 10.11.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.11.2023
Sınav Tarihi: 13.11.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.11.2023
Başvuru Adresi:

Kapadokya Üniversitesi
50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvurulan Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçermelidir)
Başvuru Formu (Resmi web sitesinden indirilebilir)
ALES Sonuç Belgesi
ALES Muafiyeti için Görev Yapılan Yükseköğretim Kurumlarından Alınacak Hizmet Belgesi ve Atama Olur Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavından veya Denklik Almış Bir Sınavdan Alınmış Puanı Gösterir Belge
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Özgeçmiş
Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumunu Gösterir Belge (terhis, tecil veya muafiyet)
Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (Onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
Lisans Not Dökümü (Onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 2 Adet Fotoğraf
Lisansüstü Eğitim Aldığına Dair Belge (Onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
Lisans Mezunlarının Alanları ile İlgili 2 Yıl İş Tecrübesini Gösterir Belge (SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir)
Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir, arşiv kayıtlı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir)
Önemli Notlar:

e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri gereklidir.
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitenin web sitesinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki bilgilere dikkat etmeleri önemlidir. Başarılar dilerim!

Editör: Kader GÜL