Miras hukukuyla ilgili önemli bir dönemeç yaşandı. 20 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen düzenleme ile birlikte kardeşler arasında miras paylaşımı sürecinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, hem mirasçılar hem de hisseli tapu sahipleri için daha hızlı, şeffaf ve kolay bir süreci beraberinde getiriyor.

Miras Paylaşımında Yeni Kolaylıklar

1. Hisseli Tapu Devri Hızlandı

Babasından ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasla ilgili olarak, miras paylarının kardeşler arasında devri süreci artık daha hızlı gerçekleşecek. Bu, hisseli tapu sahipleri için önemli bir avantaj sağlayacak.

2. Tapu Satışında Çözüm Yolları

Hisseli tapu sahipleri, tapu satışı sürecinde daha önce yaşadıkları zorlukları aşacak. Yeni düzenleme ile birlikte, hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Anlaşmazlıklara Son Veren Düzenleme

Kardeşler arasında miras paylaşımı konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen düzenleme ile artık yazılı olarak yapılan anlaşmalar geçerli olacak. Bu, miras paylaşım sürecini daha şeffaf ve adil kılacak.

Noter Onayı Gereksinimi Kalktı

Karşılıklı olarak imzalanan anlaşmaların noter onaylı olmasına gerek kalmayacak. Bu da miras paylaşımlarını kolaylaştırarak, taraflara zaman ve maliyet avantajı sağlayacak.

Hisseli Tapu Almak İsteyenler İçin Kolaylık

Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra sınırlar belirlenecek ve parseller tespit edilecek. Bu süreç, hisseli tapu sahipleri için daha şeffaf bir satın alma sürecini beraberinde getirecek.

Ev Devri İçin Yazılı Sözleşme Yeterli

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Bu, formalitelerin azaltılmasına ve miras sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacak.

Hisseli Tapula Satışlarda Ortak Karar Alma Zorunluluğu

Hisseli tapuların satışında hissedarların ortak karar alması ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek. Bu, mirasçıların daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlayarak, sürecin daha şeffaf ve adil geçmesini sağlayacak.

Avukat Aracılığıyla İşlemler

Ayrıca, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve vekâlet verme seçeneğinden de faydalanabilecekler. Bu, taraflara hukuki destek sağlayarak, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacak.

Ödeme ve Tamamlama Süreçleri

Yapılan satış işlemlerinden sonra hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek. Tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önem arz edecek.

Donald Trump'a Pensilvanya Mitinginde Silahlı Saldırı Donald Trump'a Pensilvanya Mitinginde Silahlı Saldırı

Hisseli tapu devri konusundaki yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha etkili ve hızlı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Artık kardeşler arasında miras paylaşımı daha adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Editör: Kader GÜL