Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," kentsel dönüşümle ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor.

Bu yeni düzenleme, hasar tespit raporlarına dayalı idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında İdari Yargılama Usulü Kanunu'na eklenen madde ile daha etkili ve hızlı bir usul getiriyor. Keşif işlemleri ve bilirkişi raporlarının teslim süreleri kısaltılıyor, duruşma yapılması ise mahkemenin takdirine bırakılıyor. Dosyanın tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karar verilmesi öngörülüyor.

CHP'den Erken Seçim Sinyali: Deniz Yücel'den Çarpıcı Açıklamalar CHP'den Erken Seçim Sinyali: Deniz Yücel'den Çarpıcı Açıklamalar

Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurularak özel bütçeli bir yapı oluşturulacak. Bu başkanlık, riskli yapıların tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi görevlerini üstlenecek, bu sayede kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Teklifte ayrıca İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan 'yarısı bizden' kampanyasına ilişkin önemli bir düzenleme bulunuyor. Hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine imkan tanınacak ve anlaşma şartlarını kabul etmeyen maliklere karar, noter aracılığıyla veya ilgili muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle bildirilecek.

Bu kanun teklifi, kentsel dönüşüm projelerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını amaçlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca afet riski altındaki bölgelerin güvenli hale getirilmesine katkıda bulunarak felaketlerin önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: Seniha BESLER