Çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda da belirli şartlar sağlandığında kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı alabilmek için belirli süre ve prim ödeme şartlarının sağlanması gerekiyor:

İlk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olanlar için: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartı gerekiyor.

08.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar için: 25 yıldan beri sigortalı olunması ve en az 4500 gün prim ödenmesi şartıyla yaş beklemek üzere istifa edilmesi gerekiyor. Ayrıca bu tarihler arasında 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatı alabilir.

01.05.2008'den sonra ilk defa işe başlayanlar için: 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaş beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

Kıdem tazminatını alıp işten ayrılanlar, sadece kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin günlerinin ücretini alabilirler.

Kıdem tazminatını istifa ederek alanlar emekliliği beklemek zorunda değiller. Ayrıca, çalışan emekliler de şartları sağladıklarında işten çıkarılmayı beklemeksizin kıdem tazminatlarını talep edebilirler.

Farklı işyerlerinde çalışanlar da istifa yoluyla kıdem tazminatı talep edebilirler. Ancak bu durumda sadece son işyerinde geçen süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını sağladıklarında istifa etmeleri halinde her yeni işyerinde kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

Devlet memurları istifa ile kıdem tazminatı alma hakkına sahip değiller.

Kıdem tazminatının hesaplanması için brüt ücret yılla çarpılır, ardından damga vergisi düşülerek net kıdem tazminatı ortaya çıkar. Örnek olarak, 15 bin lira kıdem tazminatı için 10 yılda 148 bin 862 lira net ödenecek kıdem tazminatı olur.

Kıdem tazminatı, çalışanlar için önemli bir hak olarak bilinir. Ancak bu hakkın nasıl elde edileceği ve hangi şartlara tabi olduğu hakkında pek çok bilinmeyen detay bulunmaktadır. İşte bu detayları aydınlatmak için şu noktalara dikkat çekmek gerekir:

İstifa Eden de Alabilir: Kıdem tazminatını almak için sadece işverenin iş akdini sonlandırması gerekmez. Çalışan, kendi isteğiyle işten ayrılsa da belirli şartlar sağlandığında kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Süre ve Prim Şartları: Kıdem tazminatı alabilmek için belirli süre ve prim ödeme şartlarına uymak gereklidir. Bu şartlar, sigortalılık süresi ve prim gün sayısını içerir.

İlk İşe Giriş Tarihi: Kıdem tazminatı alabilmek için çalışanın ilk işe giriş tarihi oldukça önemlidir. Bu tarih, kıdem tazminatı alabilme sürecinde belirleyici rol oynar.

İzin ve İhbar Tazminatı: Kıdem tazminatı almak isteyen bir çalışan, sadece kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin günlerinin ücretini alabilir. İhbar tazminatı bu durumda geçerli değildir.

Emekliliği Bekleme Zorunluluğu Yok: Kıdem tazminatını istifa ederek alanlar, emekliliği beklemek zorunda değiller. Bu, çalışanların kıdem tazminatını talep etme sürecini hızlandırır.

Farklı İşyerlerinde Çalışanlar: Farklı işyerlerinde çalışanlar da istifa yoluyla kıdem tazminatı talep edebilirler. Ancak bu durumda sadece son işyerinde geçen süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

Yılın En İyi Erkek Parfümleri Nelerdir? Yılın En İyi Erkek Parfümleri Nelerdir?

Başvuru ve Belgeler: Kıdem tazminatını alabilmek için çalışanın SGK'dan belge alarak işverene ibraz etmesi gerekir. Bu belge, şartların sağlandığını gösterir.

Devlet Memurları İstifa ile Alamaz: Devlet memurları, istifa yoluyla kıdem tazminatı alma hakkına sahip değiller.

Bu detaylar, kıdem tazminatının alınması sürecinde dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Çalışanların bu haklarını bilmesi, iş hayatında daha bilinçli adımlar atmalarını sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler ışığında hareket etmek, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlar.

Editör: Kader GÜL