Bu önergeye verilecek yanıtlar, kızılgeyik avının ve av turizminin Türkiye'deki durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. İşte önergeye yöneltilen soruların yanıtları:

Son 10 yılda 'av turizmi' adı altında kaç hayvanın avlanmasına izin verilmiştir? Hangi tür hayvanların avlanması için ilana çıkılmıştır? Bunlar arasında kızılgeyiklerin sayısı nedir?
Bu sorunun yanıtı, Tarım ve Orman Bakanlığı veya ilgili kurumlar tarafından verilmelidir. İlgili döneme ait av izinleri ve avlanan hayvan türleri hakkında detaylı istatistiklerin sunulması gerekecektir.

Bu dönemde yaban hayvan avlarından ne kadar gelir elde edilmiştir? Kızılgeyikler için bu rakam ne olmuştur?
Yaban hayvan avlarından elde edilen gelirin belirli bir dönem için toplamı hakkında detaylı finansal bilgilerin sunulması gerekecektir. Bu bilgiler, av turizminin ekonomik etkisini değerlendirmek için önemlidir.

Ülkemize 'av turizmi' için yurt dışından son 10 yılda gelen yabancı uyruklu kişi sayısı nedir?
Yabancı turist sayısı ve bunların hangi ülkelerden geldiği hakkında veriler sunulmalıdır. Bu, ülkemizin av turizmi için ne kadar çekici olduğunu ve dış turistlerin ekonomimize katkısını anlamamıza yardımcı olacaktır.

Ekim 2021'de Bolu'yu kapsayan kızılgeyik av ihalesine karşı Vegan Derneği Türkiye tarafından açılan davada, Bolu İdare Mahkemesi tarafından Bakanlığın bu hayvanların popülasyon dinamiğine ilişkin etüt-envanter raporlarının yetersiz bulunmasıyla 15 kızılgeyik avı için açılan ihale iptal edilmiştir. Yeni av sezonunda Bolu'da 14, toplamda 57 kızılgeyik için av yasağının kaldırılmasını destekleyen etüt-envanter çalışması yapılmış mıdır? Buna göre Bolu'da ve ülke genelinde kaç kızılgeyik yaşamaktadır?
Bu soru, doğal yaşam alanlarının korunması ve av izinlerinin sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak verilmesi açısından oldukça önemlidir. İlgili makamların, kızılgeyik popülasyonunu ve doğal yaşam alanlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmaları açıklamaları gerekecektir. Bu çalışmalar, av izinlerinin bilimsel temele dayalı ve sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmemize yardımcı olacaktır.

İzmir'in En Popüler Turistik Yerleri Nerelerdir? İzmir'in En Popüler Turistik Yerleri Nerelerdir?

Bu soruların yanıtları, kızılgeyik avı ve av turizmi konusundaki kamuoyu tartışmasına daha fazla ışık tutacaktır. Av turizmi, doğal yaşam alanlarının ve popülasyonların korunmasıyla birlikte sürdürülebilir bir şekilde yönetilmelidir.

Türkiye'de kızılgeyik avının TBMM gündemine taşınması, doğa koruma ve av turizmi arasındaki hassas dengeyi ele alıyor. Bolu Milletvekili Türker Ateş'in önergesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı"nı sorguluyor.

Özellikle son 10 yılda av turizmi adı altında hangi hayvanların avlanmasına izin verildiği, bu avların sayısı ve gelirleri gibi önemli sorular gündemde. Ayrıca, yabancı turistlerin av turizmi için Türkiye'ye ilgisi ve bu sektörün ekonomik etkileri de merak ediliyor.

Bolu'da yaşanan özel bir vaka da dikkat çekiyor. İdare Mahkemesi, kızılgeyik avının popülasyon dinamiğine ilişkin yetersiz etüt-envanter raporları nedeniyle iptal etmişti. Şimdi, yeni bir etüt-envanter çalışması yapıldı mı ve kızılgeyik popülasyonu hakkında güncel veriler sunulacak mı soruları önem taşıyor.

Bu gelişmeler, doğa koruma ve av turizminin dengeli bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğini vurguluyor. Sürdürülebilir avcılık ve doğal yaşam alanlarının korunması, hassas bir denge gerektirirken, bilimsel verilere dayalı kararlar bu dengeyi sağlama yolunda önemli adımlar atılmasına yardımcı olacaktır.

Editör: Egemen KEYDAL