Cumhurbaşkanı Kararı ile KOBİ'lerin ve KOBİ dışı büyük işletmelerin kredi garanti limitleri artırıldı. Bu değişiklik Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7550) çerçevesinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ'lerin kullanabileceği kredi garanti limitleri şu şekilde değiştirildi:

Bir KOBİ için kredi garanti limiti, 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltildi.

KOBİ dışı büyük işletmeler için ise kredi garanti limiti 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, bu karara eklenen geçici hükümle KOBİ tanımı dışında olan, ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil edilen işletmeler için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "KOBİ dışı işletmeler" için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanı tanındı.

Bu kararın amacı, KOBİ'lerin ve diğer işletmelerin finansman ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına yardımcı olmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek olarak görünüyor. KOBİ'lerin daha fazla kredi garanti limitine erişimi, işletmelerin büyüme ve gelişme potansiyelini artırabilir.

Daha fazla finansmana erişim, yeni projelerin başlatılması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılması için önemli bir avantaj sağlayabilir.

İşletmelerin Rekabet Gücü: Büyük işletmeler için de kredi garanti limitlerinin artırılması, bu işletmelerin büyüme stratejilerini destekleyebilir. Daha fazla sermayeye sahip olan büyük işletmeler, rekabetçiliklerini artırabilir ve yeni pazarlara açılabilirler.

İstihdam Artışı: KOBİ'lerin ve büyük işletmelerin büyümesi, istihdamın artmasına katkı sağlayabilir. Yeni yatırımlar ve projeler, işgücü talebini artırabilir, böylece işsizlik oranlarını düşürebilir.

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma: KOBİ'ler, bir ekonominin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunurlar. Bu nedenle, KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi, genel ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

Yatırım ve İnovasyon: Daha fazla finansmana sahip olan işletmeler, yeni ürünler geliştirmek, teknolojiyi benimsemek ve inovasyona yatırım yapmak için daha fazla fırsata sahip olabilirler. Bu da uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliği artırabilir.

Ancak, kredi garanti limitlerinin artırılmasının bazı riskleri de beraberinde getirebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle kredi riskinin artması ve kötü borçların artması gibi olumsuz sonuçlarla başa çıkmak için uygun denetim ve kontrol mekanizmalarının bulunması gerekebilir.

Bu kararın KOBİ'ler ve büyük işletmeler için önemli fırsatlar sunabileceği gibi, ekonomik büyümeyi desteklemesi açısından da olumlu bir etkiye sahip olabilir. Ancak, finansal sorumluluğun ve risk yönetiminin sağlam bir şekilde uygulanması, bu değişikliklerin uzun vadeli başarısını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Sınırsız Kilometreli Günlük Araç Kiralama Sınırsız Kilometreli Günlük Araç Kiralama


Bu karar, KOBİ'ler ve büyük işletmeler için kredi garanti limitlerinin artırılmasını içeriyor. KOBİ'ler için limit 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye, büyük işletmeler için ise 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltildi. Bu adım, işletmelerin finansmana daha kolay erişmelerini sağlayarak büyümelerini teşvik edebilir, istihdamı artırabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Ancak bu değişikliklerin etkin bir şekilde denetlenmesi ve risk yönetimi önemlidir.

Editör: Kader GÜL