Konya Ovası, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olarak bilinir ve "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak adlandırılır. Ancak, Konya Ovası'nda kaçak sulama kuyularının sayısı ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Dr. Güler Göçmez'e göre, ovada 92 bin kuyu bulunmaktadır, ve bunların 62 bini ruhsatsız, yani kaçak kuyulardır. Bu kaçak kuyular, Konya Ovası'nın yer altı su kaynaklarını tüketmekte ve yer altı su seviyelerini ciddi şekilde düşürmektedir.

Konya Ovası'nın toplam yüz ölçümü 40 bin 83 kilometrekare olup, 2 milyon 200 bin hektarlık tarım alanının 609 bin hektarında sulu tarım yapılıyor. Bu bölge, Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Ancak, yer altı su kaynaklarının azalması, kaçak sulama kuyularının artması ve yağış miktarındaki azalma gibi nedenlerle su kaynakları tehlikede bulunmaktadır.Konya Ovası'nın Susuz Geleceği Kaçak Kuyular ve Tarımın Tehlikeli YoluKaçak kuyuların neden olduğu sorunlardan biri, yer altı su seviyelerinin hızla düşmesidir. Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlar da azalmaktadır. Bu durum, Konya Ovası'nın tarım için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Kaçak sulama kuyularının sayısı arttıkça, yer altı su seviyeleri yıllık olarak 5-10 metre arasında düşmektedir. Bu durum, yer altı suyunun sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını engellemektedir. Ayrıca, yer altı suyunun çekilmesi, toprağın çökmesine neden olan obrukların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Konya Ovası, Türkiye'nin tarım alanında önemli bir rol oynayan bir bölge olmasına rağmen, kaçak sulama kuyularının artması ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ovada yer altı su seviyeleri hızla düşerken, yağış miktarları azalıyor ve küresel iklim değişikliği etkisi hissediliyor. Jeoloji Mühendisi Dr. Güler Göçmez'in uyarısına göre, ovada 92 bin kuyunun 62 bini kaçak. Bu, yer altı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını zorlaştırıyor ve yer altı su seviyelerinin hızla düşmesine neden oluyor. Ayrıca, yer altı suyunun çekilmesi, yer çökmesi ve obruklar gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Kaçak kuyuların kontrol altına alınması ve tarım deseninin yeniden düzenlenmesi, Konya Ovası'nın geleceği için hayati önem taşıyor.

Doğa Tatilleri İçin En İyi Kamp Alanları Doğa Tatilleri İçin En İyi Kamp Alanları


Konya Ovası'nın Susuz Geleceği Kaçak Kuyular ve Tarımın Tehlikeli Yolu (1)Ayrıca, tarım deseni değiştirilmeli ve su tüketimi kontrol altına alınmalıdır. Aksi halde, Konya Ovası'nın geleceği büyük bir tehdit altında olacaktır. Bu sorunun çözülmemesi halinde, yerleşim bölgelerinde obruklar gibi ciddi güvenlik riskleri de ortaya çıkabilir.

Editör: Egemen KEYDAL