Koruyucu aile olmanın şartları şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak.
Sürekli Türkiye'de ikamet etmek.
25-65 yaşları arasında olmak.
En az ilkokul mezunu olmak.
Düzenli bir gelire sahip olmak.
Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmamak.
Koruyucu aile olmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenebilir:Koruyucu Aile  (1)Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
Adli sicil belgesi.
Koruyucu aile olacak kişilerin ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engel, ruhsal rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu.
Koruyucu aile hizmetinde farklı bakım türleri bulunmaktadır:

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişimde olduğu veya tanıdığı yakın çevresindeki kişi ve ailelerin sağladığı bakım.
Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil koruma gereken ya da hizmet planı oluşturulmamış çocuklar için, eğitim süresi bir ayı geçmeyen bakım.
Süreli Koruyucu Aile Modeli: Öz ailesine kısa sürede döndürülemeyen veya kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara sağlanan bakım.
Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Özel ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip veya profesyonel düzeyde eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakım.
Bu bilgilere dayanarak, koruyucu aile olmak isteyenlerin belirtilen koşulları sağlamaları ve gerekli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve başvuru süreci için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Koruyucu aile olmak isteyenlerin belirtilen koşulları sağlamalarının yanı sıra, süreci daha iyi anlamak ve başvuru sürecini tamamlamak için aşağıdaki adımları takip etmeleri önemlidir:

Başarı ve İnsan İlişkileri Nedir? Başarı ve İnsan İlişkileri Nedir?

Araştırma ve Bilgi Edinme: Koruyucu aile olma sürecini iyice anlamak için resmi kaynaklardan bilgi almak önemlidir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bu konuda yardımcı olabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeleri Hazırlama: Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, adli sicil belgesi ve sağlık raporu gibi gerekli belgeleri temin etmek önemlidir.Koruyucu Aile  (2)Başvuru Yeri ve Zamanı: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmak için en yakın hizmet merkezini ve başvuru zamanını öğrenmek gerekir.

Mülakat ve Değerlendirme Süreci: Başvuru sahipleri genellikle mülakata çağrılırlar. Bu aşamada adaylar, aile ortamında çocuğa uygun bakımı sağlayabileceklerini belirtmelidir.

Eğitim ve Danışmanlık: Başvuru kabul edilen adaylar genellikle belirli bir eğitim programına katılmak zorundadırlar. Bu eğitim, koruyucu ailelerin çocuklara daha iyi bakım sağlamalarına yardımcı olur.

Uygunluk Değerlendirmesi: Adayların sağlık durumu ve aile ortamı değerlendirilir. Fiziksel engel, ruhsal rahatsızlık veya bulaşıcı hastalık olup olmadığı kontrol edilir.

Bakım Süreci: Koruyucu aile olarak seçilen kişiler, çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilmesinden sorumlu olurlar. Bu süreç devlet denetiminde gerçekleşir.

Düzenli Kontroller ve İzleme: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, koruyucu ailelerin düzenli olarak çocuğun gelişimini ve ihtiyaçlarını takip etmesini sağlar.

Başvuru sürecinin detayları ve gereksinimler zamanla değişebilir, bu nedenle en güncel bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden almak önemlidir.

Editör: Kader GÜL