Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 14 Kasım 2023 tarihinde yaptığı konuşmada paylaştığı verilere göre, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Bu tarihten itibaren 62 bin 348 kira davasında arabulucuya başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 17 bin 201'i anlaşma ile sonuçlandı. 9 bin 661'i ise anlaşmama ile sonuçlandı.

Sonuçlanma oranına bakıldığında, kira davalarının yüzde 42,3'ü arabuluculuk yoluyla sonuçlandırıldı. Bu, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun önemli bir başarı sağladığını gösteriyor.Mahkemeye Gitmeden Anlaşma Garantili! (1)Kira Uyuşmazlıkları

Kira uyuşmazlıkları, kiracı ve kiraya veren arasındaki kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıklar, kira bedelinin artırılması, kiracının tahliyesi, kiralananda yapılan masrafların karşılanması gibi konularda ortaya çıkabilir.

Arabuluculuk

Arabuluculuk, tarafların kendi aralarında anlaşmaya varmalarını sağlamak için tarafsız bir üçüncü kişinin yardımını aldığı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, adliyelere gitmeden ve uzun süre beklemeden uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olur.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Faydaları

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun birçok faydası vardır. Bu faydalar şunlardır:

Adliyelerin iş yükünü azaltır. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması, adliyelerin iş yükünü azaltmaya yardımcı olur.
Tarafların daha hızlı bir şekilde anlaşmasına yardımcı olur. Arabuluculuk, tarafların kendi aralarında anlaşmaya varmalarını sağlamak için tarafsız bir üçüncü kişinin yardımını aldığı bir yöntemdir. Bu nedenle, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar daha hızlı bir şekilde sonuçlanır.
Tarafların daha barışçıl bir şekilde anlaşmasına yardımcı olur. Arabuluculuk, tarafların kendi aralarında doğrudan iletişim kurmasını ve bir araya gelmesini sağlar. Bu durum, tarafların daha barışçıl bir şekilde anlaşmasına yardımcı olur.
Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Sonuçları

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasının yaygınlaşması, aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

Adliyelerin iş yükünün önemli ölçüde azaltılması.
Kira uyuşmazlıklarında çözüm süresinin kısaltılması.
Kira uyuşmazlıklarında daha barışçıl bir çözümün sağlanmasına katkıda bulunulması.
Arabuluculuk Ücret Tarifesi

Bakan Tunç'un konuşmasında paylaştığı bilgilere göre, arabuluculuk ücret tarifesi yeni yılda güncellenecek. Yeni tarifenin arabulucuları tatmin edecek bir düzeyde olması bekleniyor.

Arabuluculuk ücret tarifesi, arabulucuların çalışma koşullarını ve ücretlerini belirleyen önemli bir unsurdur. Yeni tarifenin arabulucuların haklarını daha iyi koruyacak bir şekilde belirlenmesi, arabuluculuğun daha yaygın bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir.

Aile Arabuluculuğu

Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Andı Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Andı

Bakan Tunç'un konuşmasında gündeme getirdiği aile arabuluculuğu, evlilik, boşanma, nafaka, velayet gibi aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde alternatif bir yöntem olarak kullanılıyor.

Aile arabuluculuğu uygulamasının yaygınlaşması, aile içi çatışmaların daha barışçıl bir şekilde çözümüne yardımcı olabilir.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun yaygınlaşması, kira piyasasına da olumlu bir etki yapabilir. Arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan kira uyuşmazlıklarında, tarafların daha adil bir çözüme varması daha olasıdır. Bu durum, kira piyasasının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunabilir.

Örneğin, kira bedelinin artırılması konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyorsa, arabuluculuk yoluyla taraflar kira bedelinin artırılması oranını birlikte belirleyebilirler. Bu durumda, kira bedelinin artırılması tarafların her ikisine de daha kabul edilebilir bir düzeyde gerçekleşebilir.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun yaygınlaşması, kiracılar ve kiraya verenler için aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

Kiracıların daha uygun fiyatlarla kiralama yapabilmeleri.

Editör: Kader GÜL