Kademe ve derece, memurların hizmet yıllarına göre belirlenen bir sistemdir.

Kademe, memurların kıdemlerini gösteren bir sistemdir. Kademe ilerlemeleri, memurların özlük haklarına da yansır. Örneğin, daha yüksek kademedeki memurlar, daha fazla izin hakkına sahiptir.

Kademe ilerlemeleri, aşağıdaki şekilde yapılır:

Her bir hizmet yılı için bir kademe ilerlemesi yapılır.
3600 ek göstergeye sahip memurlar için her bir hizmet yılı için iki kademe ilerlemesi yapılır.
Yükseköğrenim mezunu memurlar için, öğrenim durumlarına göre ilave kademe ilerlemeleri yapılabilir.
Derece, memurların eğitim durumlarına göre belirlenen bir sistemdir. Genel olarak, lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde, ön lisans mezunları 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunları ise 9. derecenin 1. kademesinde memuriyet görevine başlar.

Derece ilerlemeleri, aşağıdaki şekilde yapılır:

Her üç hizmet yılı için bir derece ilerlemesi yapılır.
Yükseköğrenim mezunu memurlar için, öğrenim durumlarına göre ilave derece ilerlemeleri yapılabilir.
Kademe ve derece ilerlemelerine etki eden faktörler şunlardır:

Eğitim durumu: Lise mezunu memurlar, 13. derecenin 3. kademesinde, ön lisans mezunu memurlar, 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunu memurlar ise 9. derecenin 1. kademesinde memuriyet görevine başlar.
Görev unvanı: Memurun görev unvanı, kademe ve derece ilerlemelerine etki edebilir. Örneğin, daha üst düzey görevlerde bulunan memurlar, daha yüksek kademe ve derecelere atanabilir.
Özlük hakları: Memurun özlük hakları, kademe ve derece ilerlemelerine etki edebilir. Örneğin, disiplin cezası alan memurların kademe ve derece ilerlemeleri gecikebilir.
Kademe ve derece ilerlemelerinin sonucu:

Memurların maaşları, kademe ve derecelerine göre belirlenir.
Memurların özlük hakları, kademe ve derecelerine göre belirlenir.
Memurların görev unvanları, kademe ve derecelerine göre belirlenir.
Kademe ve derece ilerlemelerinin örneklendirilmesi:

Bir lise mezunu memur, memuriyet görevine başladığında 13. derecenin 3. kademesinde yer alır.
Bu memur, her bir hizmet yılı için bir kademe ilerlemesi yapar.
Memur, 3600 ek göstergeye sahip ise, her bir hizmet yılı için iki kademe ilerlemesi yapar.
Memur, yükseköğrenim mezunu ise, öğrenim durumlarına göre ilave kademe ilerlemeleri yapabilir.
Örneğin, bir lise mezunu memur, memuriyet görevine başladığında 13. derecenin 3. kademesinde yer alır. Bu memur, her bir hizmet yılı için bir kademe ilerlemesi yapar. Bu durumda, memurun 3. yıl sonunda kademe ilerlemesi ile 13. derecenin 4. kademesine, 6. yıl sonunda kademe ilerlemesi ile 14. derecenin 1. kademesine, 9. yıl sonunda kademe ilerlemesi ile 14. derecenin 2. kademesine, 12. yıl sonunda kademe ilerlemesi ile 14. derecenin 3. kademesine, 15. yıl sonunda kademe ilerlemesi ile 15. derecenin 1. kademesine yükselir.

Kademe ve derece ilerlemelerinin kapsamının genişletilmesi:

EURO 2024 Maçları TRT 1'de: Şifreli Kanal Nasıl Açılır? EURO 2024 Maçları TRT 1'de: Şifreli Kanal Nasıl Açılır?

Kademe ve derece ilerlemelerine etki eden faktörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenmiştir. Ancak, bu faktörler zaman içinde değişebilir. Örneğin, 3600 ek gösterge, memurların kademe ve derece ilerlemelerini olumlu yönde etkileyen bir faktördür.

Kademe ve derece ilerlemelerinin kapsamı, daha geniş bir şekilde ele alınabilir. Örneğin, memurların performansları, kademe ve derece ilerlemelerinde daha fazla dikkate alınabilir. Bu durumda, daha iyi performans gösteren memurların daha hızlı kademe ve derece ilerlemesi yapması sağlanabilir.

Editör: Kader GÜL