Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Borsada Kazanma İpuçları Nedir? Borsada Kazanma İpuçları Nedir?

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Para Politikası Kurulu (Kurul), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltme kararı almıştır.Merkez Bankası Eylül Toplantısında Faiz Artışıyla Ekonomiye Can VeriyorKurul, en kısa sürede dezenflasyonun sağlanması, enflasyon beklentilerinin düzeltilmesi ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması amacıyla parasal sıkılaştırma sürecini devam ettirme kararı almıştır.

Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde seyretmiştir. Yurt içi talepteki güçlü artış ve hizmet sektöründeki fiyat istikrarı, petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon beklentilerindeki olumsuz gelişmeler, enflasyonu yıl sonunda Enflasyon Raporu tahmin aralığının üst sınırına yakın bir seviyede tutmaktadır. Ancak, son dönemde ücret ve döviz kurlarındaki maliyet baskıları ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle aylık enflasyonun düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırma politikalarıyla 2024 yılında belirlenen enflasyon hedefini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımlardaki artış, dış finansman koşullarının iyileşmesi, rezervlerdeki artış, turizm gelirlerinin cari işlemler dengesine katkısı ve Türk lirası varlıklara olan talebin artması, fiyat istikrarına olumlu katkı sağlayacaktır.

Politika faizi, enflasyonun uzun vadeli seyrini düzeltmek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmak için ayarlanacaktır. Enflasyon görünümü iyileşene kadar, parasal sıkılaştırma politikası gerektiğinde ve ölçülü bir şekilde artırılacaktır.

Kurul, mevcut ekonomik çerçeveyi basitleştirerek piyasa işleyişini ve finansal istikrarı güçlendirecek tedbirler alacaktır. Bu sadeleşme süreci, etki analizleri göz önünde bulundurularak kademeli olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Türk lirası mevduatlarını teşvik etmek amacıyla yapılan düzenlemeler, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artışının yanı sıra, seçici kredi politikaları ve miktarsal sıkılaştırma önlemlerini kullanarak parasal sıkılaştırma sürecini desteklemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine dair veriler yakından izlenecek ve Kurul, fiyat istikrarını sağlama amacıyla tüm araçları şeffaf, öngörülebilir ve veriye dayalı bir yaklaşımla kullanmaya devam edecektir.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı olağan toplantısında aldığı politika faizi artırma kararı, ekonomi ve finans piyasaları için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Kararın ardında yatan nedenler ve etkileri şu şekildedir:

Enflasyon Baskısı: Haberde belirtildiği gibi, enflasyon Temmuz ve Ağustos aylarında beklenenden yüksek seyretti. Bu durum, Merkez Bankası'nın enflasyonun kontrol altına alınmasını ve hedeflenen seviyelere geri dönülmesini sağlamak için daha fazla parasal sıkılaştırma politikası uygulama ihtiyacını doğurdu.

Makroekonomik İstikrar: Merkez Bankası, ekonomik istikrarın ve finansal piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesinin korunmasına odaklanmıştır. Faiz artışı, döviz kurlarının istikrarını sağlamaya ve finansal piyasaların dengesini korumaya yönelik bir adım olarak da görülmektedir.

Dış Koşullar: Haberde, dış finansman koşullarındaki iyileşmenin ve doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor. Bu faktörler, ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Makro-İhtiyati Çerçeve: Merkez Bankası, mevcut makro-ekonomik çerçevenin sadeleştirilmesi ve piyasa mekanizmalarının işleyişinin iyileştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. Bu, ekonomik politikaların daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir.

Parasal Aktarım Mekanizması: Türk lirası mevduatlarını teşvik eden düzenlemeler, parasal politikanın etkinliğini artırabilir. Bu, Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve parasal sıkılaştırma politikalarını desteklemek için kullanabileceği araçlardan biridir.

İlerleyen Dönem: Merkez Bankası, enflasyonun hedeflere uygun bir şekilde düzeltilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için politika faizini ayarlamaya devam edecektir. Bu, ekonominin yakından izlenmesi ve gerektiğinde ek önlemlerin alınması anlamına gelir.
Bu kararın ekonomiye ve finans piyasalarına olan etkileri yakından izlenecek ve Merkez Bankası, gerekli gördüğü takdirde politika faizini yeniden ayarlayabilecektir.

Editör: Egemen KEYDAL