Yeni müfredatta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ise 7 dersin öğretim programı hazırlandı.

Yeni müfredat taslağı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. Bu süreçte 67 bin 284 görüş ve öneri alındı. Gelen görüşlerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Önemli Açıklama: Sınıf Tekrarı Yapanlar İçin Yeni Düzenleme Milli Eğitim Bakanı'ndan Önemli Açıklama: Sınıf Tekrarı Yapanlar İçin Yeni Düzenleme

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Yeni müfredatın öğretmenlerden ve diğer paydaşlardan gelen görüşlerle şekillendirilmiş olması, eğitimde daha katılımcı bir sürecin işaretidir. Bu değişikliklerin öğrencilerin ve eğitimcilerin geleceğine olumlu katkılar sağlamasını umuyoruz.

Editör: Kader GÜL