Miraç kandili, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz'in hayatında dönüm noktası olan bir olayı temsil eder. Arapça'da "yükselme" anlamına gelen Miraç kandili, Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği geceyi ifade eder. Bu olay, peygamberliğin en önemli mucizelerinden biri olarak kabul edilir.

Miraç olayı, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselmesini içerir. Bu gece, birçok mucizevi olayın yaşandığı ve Allah'ın peygamberine çeşitli nimetler verdiği bir anlam taşır.Miraç Kandili-1

2024 yılında Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 Salı gününe denk gelmektedir. Miraç Gecesi'nde Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi, kalbinin temizlenmesi, Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kıldırması, diğer peygamberlerle diyaloglar, Allah ile konuşmalar, cennet ve cehennemi görmesi gibi birçok mucizevi olay yaşandığına inanılır.

Miraç Gecesi'nde peygamberimize beş vakit namazın farz kılınması, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği müjdesi verilmiştir. Bu gece, Müslümanlar için bir ibadet ve dua gecesi olarak kabul edilir, camilerde özel ibadetler düzenlenir ve Müslümanlar bu gecede manevi bir atmosfer içinde dua ederler.

E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama

Miraç Kandili Tarihi

Miraç kandili, 2024 yılında 6 Şubat Salı günü idrak edilecektir. Bu özel gecede, Peygamber Efendimiz, Cebrail (as) ile birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselmiş, Allah'ın huzurunda bulunmuş ve çeşitli ilahi sırlara vakıf olmuştur.

Miraç'ın Anlamı

Miraç, İslam inancında, Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Bu olay, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir ve "yükseğe çıkma" anlamına gelir. İsra ve Miraç terimleri, Hz. Muhammed'in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ve ardından göğe yükselmesini ifade eder. İsra, gece yolculuğunu temsil ederken, Miraç ise yükselmenin sembolüdür.

Miraç Gecesi: Detaylı Anlatım

Miraç olayı, hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. İki aşamadan oluşan bu olayın ilk aşamasında Peygamberimiz, Mescidül-Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Bu gece yürüyüşü anlamındaki aşama, "İsra" olarak adlandırılır. İkinci aşama ise Peygamberimiz'in Beytü’l-Makdis'ten Allah'a yükselişini ifade eder ve bu yükselme olayına "Miraç" denir.

Miraç Kandili İbadetleri

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel bir ibadet gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetler, Müslümanların manevi duygularını güçlendirmek ve Allah'a yakınlaşmak amacıyla gerçekleştirilir. Miraç Kandili ibadetleri arasında şunlar yer alır:

  • Kur'an-ı Kerim Okumak: Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu özel gecede daha fazla okunur ve üzerinde düşünülür.
  • Namaz Kılmak: Müslümanlar, Miraç Kandili'nde ekstra namazlar kılarak Allah'a yakarlar.
  • Dua Etme: Gecenin kutsallığı içinde yapılan dualar, samimiyetle Allah'a iletilir.
  • Tesbih Çekme: Tesbih, zikir ibadetinin bir parçası olarak bu gecede sıkça kullanılır.
  • Tefekkür: Müslümanlar, Miraç Kandili'nde Allah'ın yaratılışındaki büyük sırları düşünerek tefekkür ederler.
  • Sohbet Etme: Maneviyatın güçlendiği bu gecede, aile bireyleri ve dostlar arasında dini konularda sohbet edilir.

Miraç Kandili, Müslümanlar için bir fırsattır; çeşitli ibadetlerle dolu bu gecede, manevi duyguların en üst seviyeye çıkması hedeflenir.

Editör: Kader GÜL