Miraç Kandili duası ve sureleri ise bu gecenin anlamını ve önemini daha da güçlendirir. Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayının yaşandığı Miraç gecesinde, inananlar ellerini semaya açarak dualarını ederler.

Miraç Kandili Duası ve Sureleri

Miraç Kandili Duası

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz.Miraç Kandili (4)

Miraç Kandilinde Okunacak Dualar

  1. “Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)
  2. “Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)
  3. “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

Miraç Kandili Sureleri

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

Ahiret İnancı ve İyilik Yapanların Gönüllü Çalışmaları Ahiret İnancı ve İyilik Yapanların Gönüllü Çalışmaları

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

Miraç Kandili'nde Duaların Anlamı ve Önemi

Miraç Kandili'nde okunan duaların anlamları derin bir manevi içeriğe sahiptir. Bu dualar, insanların günahlarından arınma, affa erme ve Allah'a yakınlaşma isteğini yansıtır. Gönül huzuru, samimiyet ve teslimiyetle yapılan dualar, Miraç Kandili'nde özellikle bir arınma ve yeniden doğma sürecini simgeler.Miraç Kandili (2)

Miraç Kandili'nde Okunan Duaların Etkisi

Miraç Kandili'nde okunan duaların etkisi, manevi bir huzur ve içsel bir dinginlik olarak ifade edilebilir. Bu dualar, inananları günahlarından arındırma, affa erme ve Allah'a yakınlaşma konusunda motive eder. Miraç Kandili'nin getirdiği bu özel atmosfer, duaların daha etkili olmasını sağlar.

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel bir gecedir ve dualar bu gecede önemli bir yer tutar. Miraç Kandili duaları, samimiyetle yapıldığında kalpleri temizler, manevi bir atmosfer yaratır ve inananları Allah'a daha da yaklaştırır. Bu kutsal gecede edilen duaların etkisi uzun süre devam eder ve insanların ruhsal bir denge bulmalarına yardımcı olur.

Editör: Kader GÜL