Bu makalede, en güzel ve modern erkek bebek isimlerini inceleyerek, anlamlarını öğrenecek ve bebeğiniz için en uygun olanı seçebileceksiniz. Ayrıca, ikili bebek isimleri arıyorsanız, popüler önerilere de göz atabilirsiniz.

Aytun: Geceyi Aydınlatan

Aytun, geceleri aydınlatan bir isim olup, anlamıyla derin bir bağ kurabilir. Bebeğinizin adıyla geceye ışık saçan bir anlam yükleyerek, modern ve özel bir tercih yapabilirsiniz.

Akabey: Varlıklı Kimse, Bey, Ağa

Akabey, varlıklı bir kişiyi temsil eder ve ağa, bey gibi saygın unvanları içerir. Bu isim, bebeğinize güçlü ve önemli bir kimlik kazandırabilir.

Akad: Temiz ve İyi Ad

Akad, Mezopotamya'da kurulmuş çok eski bir devleti simgeler ve temiz, iyi bir adı temsil eder. Bu isim, tarihle bağlantılı ve anlamlı bir tercih olabilir.

Akay: Parlak Ay, Aydınlık, Işık, Dolunay, Adam, Erkek

Akay, parlak ayı ve dolunayı çağrıştırarak aydınlık, ışık dolu bir ismi ifade eder. Bebeğinizin adıyla ona parlak bir gelecek dileği ekleyebilirsiniz.

Akbatur: Namuslu ve Yiğit

Akbatur, namuslu ve yiğit bir karakteri temsil eder. Bebeğinizin güçlü ve dürüst bir kişiliği olsun istiyorsanız, bu ismi düşünebilirsiniz.

Akın: Düşman Ülkelere Yapılan Saldırı

Akın, güçlü ve cesur bir eylemi temsil eder. Düşman ülkelere yapılan saldırı anlamıyla, bebeğinizin yaşam mücadelesinde güçlü olmasını dileyebilirsiniz.

Akıner: Akın Yapan Er

Akıner, akın yapan bir eri simgeler ve kahramanlık anlamına gelir. Bu isim, bebeğinizin cesur ve aktif bir karaktere sahip olmasını ifade edebilir.

Akmeriç: Ak Gibi Meriç, Duru, Sulu

Akmeriç, duru ve sulu bir karakteri yansıtarak temizlik ve berraklık anlamına gelir. Bebeğinizin adıyla temizlik ve saflık mesajı iletilmiş olur.

Aktan: Aydınlık Sabah Vakti, Avlu, Evin Önündeki Açıklık

Aktan, aydınlık sabah vaktini ve evin önündeki açıklığı simgeler. Bu isim, bebeğinizin hayatında yeni bir başlangıcı temsil edebilir.

Aktaş: Beyaz Taş, Kireç Taşı

Aktaş, beyaz taşı ve kireç taşını çağrıştırarak güzellik ve dayanıklılık anlamına gelir. Bebeğinizin adıyla ona zarafet ve güç kazandırabilirsiniz.

Alaz: Yanan ve Işık Veren Nesnelerin Türlü Biçimlerde Uzanan Dili, Yalaz, Yalın Alev

Alaz, yanıp ışık veren nesnelerin dili anlamına gelir. Bu isim, enerjik ve parlak bir kişiliği temsil edebilir.

Ali: Yüksek, Ulu, Peygamber Efendimizin Damadı

Ali, yüksek ve ulu anlamına gelir. Aynı zamanda, İslam kültüründe büyük bir öneme sahip olan Peygamber Efendimizin damadının adıdır.

Alp: Yiğitler Yiğidi, Kahraman, Bahadır

Alp, yiğitlerin yiğidi anlamına gelir ve kahraman, bahadır gibi güçlü özellikleri içerir. Bebeğinizin adıyla ona cesaret ve güç kazandırabilirsiniz.

E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama

Alpagut: Mal Mülk Sahibi, Seçkin Yiğit, Kurt

Alpagut, mal mülk sahibi ve seçkin bir yiğidi temsil eder. Aynı zamanda, kurt anlamına gelerek güçlü ve özgür bir karakteri ifade edebilir.

Alpay: Yiğit Ay, Ay Gibi Güzel

Alpay, yiğit bir karakteri ve ay gibi güzel anlamını içerir. Bebeğinizin adıyla ona zarafet ve güzellik kazandırabilirsiniz.

Alphan: Yiğit Han

Alphan, yiğit bir hükümdarı simgeler. Bu isim, bebeğinizin liderlik özelliklerine sahip olmasını diletebilir.

Alper: Yiğit Er, Yiğit Kişi, Baba Yiğit

Alper, yiğit bir eri veya kişiyi temsil eder. Aynı zamanda, baba yiğit anlamıyla güçlü ve saygın bir isimdir.

Alperen: Yiğit ve Ermiş Kişi

Alperen, yiğit ve ermiş bir kişiyi ifade eder. Bu isim, bebeğinizin ruhsal olarak da güçlü bir birey olmasını simgeler.

Altay: Asya’da Bir Türk Budunu, Altın, Yüce Dağ

Altay, Asya'da bir Türk budununu temsil eder ve aynı zamanda altın anlamına gelir. Yüce dağ, bebeğinizin güç ve yükseklikle bağlantılı bir isme sahip olmasını sağlar.

Altaner: Kızıl Tan Eri, Kızıl Şafak Yiğidi

Altaner, kızıl tan eri ve kızıl şafak yiğidi anlamına gelir. Bu isim, bebeğinizin doğanın güzellikleriyle bağlantılı bir adı olmasını ifade edebilir.

Aras: Doğu Anadolu’da Bir Irmak

Aras, Doğu Anadolu'da önemli bir ırmak olan Aras Nehri'ni temsil eder. Bu isim, bebeğinizin kökleri ve bağlantılarına vurgu yapabilir.

Anıl: Sakin, Ağır, Amaç

Anıl, sakin ve ağır bir karakteri ifade eder. Aynı zamanda, anlamıyla bebeğinizin hayatına bir amaç kazandırabilir.

Arel: Temiz, Dürüst

Arel, temiz ve dürüst bir kişiliği temsil eder. Bebeğinizin adıyla ona dürüstlük ve saflık mesajı iletilmiş olur.

Armağan: Birine Karşılıksız Olarak Verilen Ödül

Armağan, birine karşılıksız olarak verilen ödül anlamına gelir. Bu isim, bebeğinizin dünyaya getirdiği sevgi ve mutluluğu simgeler.

Atabey: Selçuklular Döneminde Ünvan, Saygıdeğer Kimse

Atabey, Selçuklular döneminde önemli bir ünvanı temsil eder ve saygıdeğer bir kişiliği ifade edebilir.

Atahan: Büyük Yönetici Ata Durumundaki Han

Atahan, büyük bir yönetici ata durumundaki bir hükümdarı simgeler. Bu isim, bebeğinizin liderlik ve güçle dolu bir yaşam sürmesini ifade edebilir.

Ayaz: Duru ve Dingin Havada Çıkan Duru Soğuk, Bulutsuz ve Ay Işıklı Gecede Çıkan Soğuk

Ayaz, duru ve dingin havada çıkan duru soğuğu temsil eder. Bu isim, bebeğinizin adıyla ona sakinlik ve dinginlik kazandırabilir.

Aybars: Ay Gibi Güzel, Pars Gibi Yırtıcı, Hun İmparatoru Atilla’nın Amcasının Adı

Aybars, ay gibi güzel ve pars gibi yırtıcı anlamına gelir. Aynı zamanda, Hun İmparatoru Atilla'nın amcasının adı olarak tarihi bir öneme sahiptir.

Aybora: Ay Kadar Güzel, Fırtına Kadar Yıkıcı, Ay ve Fırtına

Aybora, ay kadar güzel ve fırtına kadar yıkıcı anlamına gelir. Bu isim, bebeğinizin zarafetini ve gücünü bir arada ifade edebilir.

Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete’den Oluşan Ad

Aymete, ay ve Hun İmparatoru Mete'den oluşan bir adı ifade eder. Bu isim, bebeğinizin adıyla tarih ve kültürle bağlantı kurabilir.

Aypolat: Ay Gibi Güzel ve Polat Gibi Sağlam

Aypolat, ay gibi güzel ve polat gibi sağlam anlamına gelir. Bebeğinizin adıyla ona hem zarafet hem de güç kazandırabilirsiniz.

Aytunç: Ay Gibi Güzel ve Tunç Gibi Sağlam

Aytunç, ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam anlamına gelir. Bu isim, bebeğinizin adıyla ona güzellik ve dayanıklılık mesajı iletilmiş olur.

Aytuna: Ay Gibi Güzel, Tuna Irmağı Gibi Görkemli

Aytuna, ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli anlamına gelir. Bebeğinizin adıyla hem zarafet hem de büyüklük ifade edebilirsiniz.

Balkır: Işıl Işıl Parıldayan, Işık Saçan

Balkır, ışıl ışıl parıldayan ve ışık saçan bir karakteri ifade eder. Bu isim, bebeğinizin adıyla ona parlaklık ve enerji kazandırabilir.

Baran: Durağanlığı Harekete Çeviren Etken, Güç, Ulu ve Direnci Kıran

Baran, durağanlığı harekete çeviren etkeni temsil eder ve güçlü, ulu, dirençli bir karakteri ifade edebilir. Bebeğinizin adıyla ona enerji ve güç kazandırabilirsiniz.

Baranalp: Güçlü, Yiğit

Baranalp, güçlü ve yiğit anlamına gelir. Bebeğinizin adıyla ona güçlülük ve cesaret kazandırabilirsiniz.

Baransel: Güçle İlgili, Güçsel

Baransel, güçle ilgili ve güçsel anlam taşır. Bu isim, bebeğinizin güçlü bir karaktere sahip olmasını simgeler.

Barçın: İpekli Kumaş

Barçın, ipekli kumaşı temsil eder. Bu zarif isim, bebeğinizin adıyla ona zarafet ve dokunaklılık kazandırabilir.

Editör: Kader GÜL