Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın çocuk yaşta evlilikleri Kuran'a dayandırma çabaları toplumda tartışmalara sebep oldu.

Nurettin Yıldız'ın Görüşleri

Nurettin Yıldız, çocuk yaşta evliliklerin Kuran'a uygun olduğunu savunarak, "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir." ifadelerini kullanmıştır. Bu görüşleri desteklerken Talak Suresi'nin 4. ayetini referans göstermiş ve çocukların aybaşı olmadan önce nikâhlanabileceklerini iddia etmiştir.

İlahiyatçı- Felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz'in Tepkisi

Nurettin Yıldız'ın çocuk yaşta evlilikleri savunmasına karşı çıkan İlahiyatçı- Felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, bu görüşlerin apaçık sapkınlık olduğunu vurgulamıştır. Filiz, bu tür iddiaların laik hukuka ve Türk toplumunun kültürel değerlerine meydan okuduğunu belirtmiş ve çocuk evliliklerini savunmanın çocuk istismarı ve tacizini meşrulaştırmak anlamına geldiğini ifade etmiştir.

Çocuk Yaşta Evliliklerin Sakıncaları

Prof. Dr. Şahin Filiz'in belirttiği gibi, çocuk yaşta evlilikleri savunmak, çocuklara yönelik istismarı teşvik etmek anlamına gelebilir. Bu tür evliliklerin çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileme potansiyeli vardır. Ayrıca, modern toplumun değerleriyle çatışan bu görüşler, toplumda geniş bir tepki alabilir.

İslam'ın Doğru Anlaşılması

İslam'ın öğretilerini anlamak, doğru çıkarımlar yapmak ve toplumsal değerlere saygı göstermek önemlidir. İslam dini, insan haklarına saygı gösterirken aynı zamanda toplumsal adaleti de ön planda tutar. Çocuk yaşta evlilikleri savunmak, bu temel prensiplere aykırıdır.

Öğretmenlerin Piknik Yolunda Karıştığı Kaza: Bir Ölü, Üç Yaralı Öğretmenlerin Piknik Yolunda Karıştığı Kaza: Bir Ölü, Üç Yaralı

Nurettin Yıldız'ın çocuk yaşta evlilikleri savunmasının toplumda yarattığı tepki ve Prof. Dr. Şahin Filiz'in eleştirileri göz önüne alındığında, çocuk evlilikleri konusunda dini referansların doğru anlaşılması ve çağdaş toplum normlarıyla uyumlu olması önemlidir. İslam'ın temel prensiplerine uygun yaşanabilir bir toplum için, çocuk yaşta evliliklere karşı çıkılmalı ve insan haklarına saygı gösterilmelidir.