Özel okullarla ilgili yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Öğrencilerin kayıt ücretleri ve zam oranlarına ilişkin standartlar getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik," Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Yapılan yeni düzenleme ile okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret esas alınacak. Aynı şekilde, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken de öğrenci kayıt sözleşmesinde belirtilen ücret dikkate alınacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı Tamamlandı: Detaylar ve Soru Sayıları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı Tamamlandı: Detaylar ve Soru Sayıları

Zam oranları da belirli bir sınıra tabi tutulacak. Yönetmelikte ifade edildiği üzere, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE + bir önceki yılın ortalama TÜFE) + 5 oranından fazla artış yapılamayacak."

Yeni yönetmelik kapsamında özel okulların kontenjanları, çalışma takvimi, saatleri ve öğrenci kayıt işlemleri gibi konularda da düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, özel okullar artık zeka testi gibi uygulamalar sonucunda öğrenci seçimi yapamayacaklar. Ayrıca özel okullarda tam gün eğitim öğretim yapılacak.

İlçe, il veya ülke genelindeki salgın hastalık, doğal afet veya elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça belirlenebilecek.

Özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları en fazla 18 öğrenci olacak şekilde düzenlenecek. Lise ve dengi okul öğrencileri, hafta içi okul saatleri dışında ve hafta sonları da özel öğretim kurslarına devam edebilecekler.

Ayrıca, özel öğretim kursları, yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini milli eğitim müdürlüklerine iletmekle yükümlü olacaklar.

Yeni düzenleme aynı zamanda Türk programı uygulayan uluslararası okullarda, Bakanlıkça onaylanmış Türk haftalık ders çizelgeleri ve programlarının kullanılmasına da imkan tanıyor.

Özel öğretim kurumları, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan işbirliği protokollerine dayanarak ücretsiz kurslar düzenleyebilecekler. Bu protokoller çerçevesinde öğrencilere destek verilecek.

Ayrıca, özel öğretim kurslarındaki bilim grupları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi ve "Sosyal Bilimler" ile "Fen Bilimleri" olmak üzere iki bilim grubu tanımlandı.

Özel motorlu taşıt sürücü kursu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacak kişiler için bazı şartlarda da kolaylaştırmalar yapıldı. Üniversite mezuniyeti veya deneyim gereksinimleri hafifletildi.

Kurumlar bundan sonra her 8 yılda bir kurum yönetmeliklerini Bakanlığa sunacaklar ve öğrenciler, okula başladıkları eğitim yılına göre o yılın kurum yönetmeliğine göre mezun olacaklar.

Özetle, özel okullarla ilgili yapılan bu yönetmelik değişikliği ile birlikte birçok alanda düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler öğrencilerin haklarına ve eğitim kalitesine daha fazla odaklanmayı amaçlıyor.

Editör: Egemen KEYDAL