Gece geç saatlere kadar çalışmak veya günün yorgunluğunu üzerimizden atmak için yatağa girdiğimizde, manevi olarak da bir huzura erişmek isteriz. İşte bu noktada, Peygamber Efendimizin yatmadan önce okuduğu dualar ve sureler, bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Bu duaların ve surelerin okunması, ruhumuzu sakinleştirir ve huzur bulmamıza yardımcı olur.Peygamber Efendimizin Gece Okuduğu Dualar Ve Sureler! (2)

Felak ve Nas Sureleri: Peygamber Efendimizin Uyumadan Önce Okuduğu Sureler

Peygamber Efendimiz (SAV), gece yatmadan önce sıkça Felak ve Nas surelerini okurdu. Bu sureler, kötülüklerden korunma ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınma amacıyla okunur. Felak Suresi'nde, karanlığın şerrinden, üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlığın şerrinden Allah'a sığınırız. Nas Suresi ise insanların kötü düşüncelerinden ve şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin okunması, gece boyunca manevi koruma sağlar ve ruhumuzu huzura kavuşturur.Peygamber Efendimizin Gece Okuduğu Dualar Ve Sureler! (1)

Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Felak Suresi'nin Arapça okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Kul e'ûzü birabbil felak
 • Min şerri mâ halak
 • Ve min şerri ğasikın izâ vekab
 • Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
 • Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi'nin Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

Evde Sinema Odası Dekorasyon Fikirleri Evde Sinema Odası Dekorasyon Fikirleri

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Nas Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Nas Suresi'nin Arapça okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Kul e'ûżu birabbinnâs.
 • Melikinnâs.
 • İlâhinnâs.
 • Min şerrilvesvâsil ḣannâs.
 • Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.
 • Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi'nin Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.Peygamber Efendimizin Gece Okuduğu Dualar Ve Sureler!

Uyumadan Önce Okunacak Dua

Allah’a sığınmak ve O’na teslim olmak, gece boyunca huzurlu bir uyku geçirmek için önemlidir. Peygamber Efendimizin de yatmadan önce okuduğu dualardan biri şu şekildedir:

"Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte."

Bu dua, Allah'a teslimiyeti ifade eder. Rabbimize kendimizi teslim ederek, O'na sığınırız ve işlerimizi O'nun korumasına emanet ederiz.

Peygamber Efendimizin yatmadan önce okuduğu dualar ve sureler, manevi olarak bizi güçlendirir ve Allah'a olan bağlılığımızı pekiştirir. Felak ve Nas surelerinin okunması, kötülüklerden korunmamıza yardımcı olurken, uyumadan önce okunan dua ise Allah'a olan teslimiyetimizi ifade eder.

Editör: Kader GÜL