Sağlık alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamlı düzenleme ile sağlık sektöründe önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Teklif, sağlık personelinin istihdamını teşvik etmek amacıyla sözleşmeli personel sayısının artırılmasını ve ilaç temininde kalite standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

İstihdamı Teşvik İçin Sözleşmeli Personel Sayısı Artırılacak

Kanun teklifi kapsamında sağlık alanında istihdamı teşvik etmek amacıyla sözleşmeli personel sayısının 27 binden 36 bine yükseltilmesi kararlaştırıldı. Bu sayede sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve vatandaşların daha iyi hizmet alması hedeflenmektedir.

İlaç Temininde Dünya Standartlarına Uygun Ruhsatlandırma Süreci

Ayrıca, kanun teklifi ile ilaç temininde dünya standartlarına uygun bir ruhsatlandırma sürecinin izlenmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme sayesinde sağlık sektöründe kullanılan ilaçların kalitesi ve güvenilirliği artırılarak, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha güvenli bir şekilde yararlanması sağlanacaktır.

Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Belirsizlik Giderildi

En İyi 6 Dedektör Markası En İyi 6 Dedektör Markası

Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Bu düzenleme ile sağlık çalışanlarının güvencesi artırılarak, hizmet verirken daha güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanmış olacak.

Bakan Koca: "Düzenlemeler Önemli Adımlar Atmamızı Sağlayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu düzenlemeler, sağlık sektöründe önemli adımlar atmamızı sağlayacak. Katkı veren tüm milletvekillerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, sağlık alanında yapılan düzenlemelerin sağlık sektöründe olumlu bir etki yaratacağı ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha kaliteli bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı ön görülüyor. Bu düzenlemeler, sağlık sektöründe önemli bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

Editör: Kader GÜL