SASA'nın yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket daha önce 2022 yılı karından yüzde 130 bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı. 2024 yılında da 2023 yılı karından belirli bir oranda bedelsiz sermaye artırımı yapması bekleniyordu.

Banka Faizi ve Vadeli Mevduat Hesabı Açma Banka Faizi ve Vadeli Mevduat Hesabı Açma

Sasa Polyester Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantının ardından yüzde 700'lük bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını açıkladı. SASA, SPK'nın onay alması durumunda mevcut sermayesini 5.321.653.794,10 TL'den 42.573.230.352,80 TL'ye çıkaracak.

Çin Hisse Senetleri Mart Ayındaki Kazançlarını Sildi

Çin hisse senetleri, Mart ayındaki kazançlarını geri verdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321.653.794,10 TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine, çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortakların elinde bulundurdukları her paya yüzde 700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Editör: Kader GÜL