Sikke, ticaret ve günlük alışverişlerde kullanılan, ağırlığı ve içindeki değerli maden miktarı onu basan devlet tarafından garanti altına alınmış, küçük madeni bir paradır. İlk sikke M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edilmiştir.

Sikke, ilk olarak Lidya'da üretilmiştir. Lidyalılar, o dönemde kullanılan madeni paraların (gümüş ve altın külçeleri) taşınmasının ve saklanmasın zor olduğunu fark etmişlerdir. Bunun üzerine, daha küçük ve daha kolay taşınabilir bir para olan sikkeyi icat etmişlerdir. Sikke, Lidyalılar tarafından ilk olarak altın ve gümüşten yapılmıştır. Daha sonra, diğer metallerden de sikke üretilmeye başlanmıştır.

Benzin ve Motorine Yeni Zam! Yakıt Fiyatları Şaştı! Benzin ve Motorine Yeni Zam! Yakıt Fiyatları Şaştı!

Sikke, ilk olarak Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. Lidyalılar, ürettikleri sikkeleri kendi krallarının ve tanrılarının resimleriyle süslemişlerdir. Sikke, Lidyalılar tarafından kısa sürede diğer ülkelere de yayılmıştır. Sikke, MÖ. 6. yüzyılda Yunanistan'da, MÖ. 5. yüzyılda Roma'da ve MÖ. 4. yüzyılda Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.

Sikke, uzun bir süre boyunca para olarak kullanılmıştır. Sikke, 19. yüzyılda kağıt paranın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte önemini kaybetmeye başlamıştır. Ancak, sikke günümüzde de hala bazı ülkelerde kullanılmaktadır.

Türkiye'de sikke, ilk olarak Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. Lidyalılar tarafından üretilen sikkeler, günümüzde Türkiye'nin birçok yerinde bulunmuştur. Türkiye'de sikke, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde üretilen sikkeler, günümüzde Türkiye'nin birçok müzesi ve özel koleksiyonunda bulunmaktadır.

Sikke, tarihsel açıdan önemli bir kültürel mirastır. Sikke, bir ülkenin tarihini, kültürünü ve ekonomisini yansıtmaktadır. Sikke, aynı zamanda bir sanat eseridir. Sikkelerin üzerinde bulunan resimler ve yazılar, o dönemin sanat anlayışını yansıtmaktadır.

Editör: Egemen KEYDAL