Ders Çalışma Verimliliği ve Kalitesini Artırma Yolları Ders Çalışma Verimliliği ve Kalitesini Artırma Yolları

Yeni eğitim döneminde takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin not ortalamalarına göre belirleniyor.

70,00 ile 84,99 arasında not ortalamasına sahip olan öğrenciler teşekkür belgesi alır.
85 ve üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi alır.
Bu hesaplama, öğrencilerin aldıkları notlar ve ders saatlerini içerir. Notlarınızı ders saatleriyle çarparak ve bu sonucu haftalık toplam ders saatinize bölerken aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Not Ortalaması
=
Toplam Not
Toplam Ders Saati
Not Ortalaması= 
Toplam Ders Saati
Toplam Not

Örneğin, Türkçe dersi için 4 saatlik bir dersiniz ve notunuz 80 ise (480 = 320). Matematik dersi için 3 saatlik bir dersiniz ve notunuz 75 ise (375 = 225). Beden Eğitimi dersi için 2 saatlik bir dersiniz ve notunuz 100 ise (2100 = 200). Fen Bilgisi dersi için 2 saatlik bir dersiniz ve notunuz 60 ise (260 = 120).

Bu örnek öğrencinin toplam ders saati 11 ve toplam notu 865 olur. Not ortalamasını hesaplamak için 865'i 11'e böleriz ve öğrencinin not ortalaması 78,63 olur. Sonuç olarak, bu öğrenci 78,63 not ortalaması ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

Editör: Kader GÜL