Yeni bir mal sahibi olmak ya da miras yoluyla kalan herhangi bir taşınmazın bir kişiden başka bir kişiye geçmesi için tapu devrinin yapılması gerekir. Peki, bu işlemler nasıl yapılır?Tapu (1)

Tapu Devrinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Tapu devir işlemi, bir kişinin yeni bir mal satın alması ile bir önceki sahibinden yeni sahibine geçmesi için yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, kişilere miras yoluyla kalan konut, iş yeri ya da arazi gibi taşınmaz mülklerin vefat eden kişiden mirasçıya aktarılması için de tapu devir işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Resmi işlemler neticesinde belli bir ödeme yapılarak tapunun devri gerçekleştirilebilir. Bunun için ilk olarak miras yoluyla kalan taşınmazların işlemleri için veraset ilamının çıkartılması gerekir. Aynı zamanda bağlı bulunulan lokasyondaki tapu müdürlüklerine ya da 181 numaralı hattı arayarak randevu talebinde bulunulması gerekir. Bu iletişim kanalları ile gerekli olan evrakların neler olduğu öğrenilebilir ve işlemlerin yapılması için randevu tarihi oluşturulabilir.

Tapu Devir İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Tapu devir işlemi; konut, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mülklerin sahibinin değişmesi halinde yapılmaktadır. Tapu devrinin amacı, yapılan mülk sahibi değişikliğinin resmiyet kazanmasının sağlanmasıdır. Bu işlem ile taşınmaz mülkün oturum izni, kiralanması ya da farklı bir amaç için kullanılması yeni sahibine aktarılır.

Tapu devir işlemi, yeni bir ev satın alınacak ise gerçekleştirilir. Satın alma süreci, kişinin evi banka kredisi ile alacak olması halinde, krediye başvurduğu an başlamış olur. Ardından konutu satın alacak kişi ve satacak kişi tapu müdürlüklerine başvurarak randevu oluşturur. Gerekli tutarların ödenmesi ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması halinde tapu devir işlemi tamamlanır.

Tapu Devrinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu devir işleminde her iki tarafın güvenliği için belli başlı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Tapu devri için yapılacak işlemlerde alıcı ve satıcının tüm evrakları ile tapu müdürlüğünde hazır olması gerekir. Bu aşamada avukat ya da vekillerin olması daha güvenli bir sürecin sağlanması için oldukça önemlidir.

Tapu müdürlüğünden istenilen evrakların tam ve doğru olması, devralınacak olan mülkün tapusunun kontrol edilmesi ya da yetkili kişilere kontrol ettirilmesi gerekir. Vekalet ile tapu devri yapılacak ise vekaletnamede sınırların belirlenmesi ve satın alınacak malın açık adres gibi bilgilerinin yer alması gerekir.

Elektrikli Arabaların Geleceği: Sıfır Emisyonlu ve Yenilikçi Seçenekler Elektrikli Arabaların Geleceği: Sıfır Emisyonlu ve Yenilikçi Seçenekler

Tapu Devrinde Talep Edilen Belgeler

Tapu devir işlemleri için daha önce de belirttiğimiz gibi tapu müdürlüklerinden ya da 181 numaralı hat üzerinden randevu alınması gerekir. Bu süre zarfı içerisinde de devir işlemleri için istenilen belgelerin tamamlanması gerekir. Tapu devir işlemlerinde, işlemleri yapacak kişilerden talep edilen belgeler şunlardır:

  • Tapu aslı ve fotokopisi
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının aslı ve fotokopisi
  • Alıcıya ait son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
  • Mülkün bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedeli gösteren belge
  • Taşınmazlar üzerinde yetkili biri var ise bunu ispatlayacak vekaletname
  • Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Miras Kalan Mülkün Tapu Devri Nasıl Olur?

Yeni alınan malların tapu devir işlemlerinde hem alıcı hem de satıcının tapu müdürlüklerinde yer alması gerekir. Öte yandan bu işlemler miras yoluyla kalan taşınmazlar için de yapılmaktadır. Miras yoluyla kalan herhangi bir taşınmazın tapu devir işlemlerinin yapılması için ilk olarak veraset ilamının çıkartılması gerekir. Ardından mirasçı ya da mirasçılar vukuatlı nüfus kaydı örneği, nüfuz cüzdanı ve veraset intikal vergisini ödediklerine dair belge ile birlikte tapu müdürlüklerine başvuru yapabilir.