Kanun, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedellerinin Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması için düzenlemeler içeriyor. Özel bütçeli idareler ve diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri ise Harita Genel Müdürlüğü muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırılacak.

Genelkurmay Başkanı ve Komutanların Yetkileri

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında yürütülen işlemlerde soruşturma izni verme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, ilgili mercilerin belirlenmesinde ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Tebliğ Sürecinde Hızlandırma

Tebligat Kanunu'na eklenen hükümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu askeri birliklerden Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligat sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, tebligatlar Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından istihdam edilen personel veya memur vasıtasıyla yapılacak.

TSK İç Hizmet Kanunu'nda Değişiklikler

TSK İç Hizmet Kanunu'nda yapılan düzenleme ile TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin medya araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanıyor. Ayrıca, hukuki güvenlik ve öngörülebilirliği sağlamak amacıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri veya hukuk hizmetleri başkanı tarafından yazılı emirle tehlikenin veya suçun önlenmesi amacıyla önleme araması yapılabilecek.

Eğitim Yaşamına Yönelik Düzenlemeler

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki düzenleme ile mezuniyet tarihi ile teğmen olarak nasbedildikleri tarih arasındaki süreye ilişkin tereddütler giderilerek teğmenliğe nasıp tarihi mezuniyet tarihi olarak düzenleniyor. Ayrıca, hukuk sınıfı subayların atanma alanları genişletiliyor ve özel hayatın korunmasını isteme hakkı kapsamında önleme araması yapılabilmesi için hakim onayına sunma süresi 24 saate indiriliyor.

Müfettiş Kadrolarına Atama

Askeralma Kanunu ile statüler arasına "yedek astsubay" statüsü eklendi. Müfettiş kadrolarına yapılacak atamalar için giriş sınavı 5 kişilik bir sınav kurulu tarafından mülakat şeklinde gerçekleştirilecek. Atamaya başvurular, belirlenen şartlara göre değerlendirilecek ve başarılı olanlar müfettişliğe atanacak.

Lastik Teknolojisindeki Gelişmeler: Geleceğin Lastikleri Ne Vaat Ediyor? Lastik Teknolojisindeki Gelişmeler: Geleceğin Lastikleri Ne Vaat Ediyor?

Tazminatlar ve Döner Sermaye Değişiklikleri

Yurt dışına gönderilen personel hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışında 6 aydan kısa süreler dikkate alınmayacak.

Editör: Kader GÜL