Bitcoin Para Birimi Nasıl Alınır?  Bitcoin Para Birimi Nasıl Alınır? 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Kasım 2023 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu'nu değerlendirdiği bir açıklamayı içermektedir. Erkan, TCMB'nin fiyat istikrarını sağlamak amacıyla attığı politika adımlarının etkilerini değerlendirmiştir.

Erkan, enflasyonla mücadeleyi güçlü parasal sıkılaştırma politikasıyla sürdürdüklerini ve aynı zamanda makro finansal istikrarı gözeten politika adımlarıyla finansal piyasalara yönelik düzenlemeleri sadeleştirdiklerini belirtmiştir. Ayrıca, finansal istikrarın, toplumsal fayda sağlamak için fiyat istikrarının tesisi ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesi için önemli olduğunu vurgulamıştır.

Parasal sıkılaştırma ve makro ihtiyati çerçevede atılan adımların etkilerinin piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlenmeye başladığını ifade eden Erkan, Türk lirası mevduatın payının arttığını ve kur korumalı ve döviz cinsi mevduat payının gerilediğini belirtmiştir. Bu durumun finansal istikrarın yanında parasal aktarımı da güçlendirdiğini belirtmiştir.

Erkan, bankacılık sisteminin aracılık fonksiyonunu en etkin şekilde yerine getirebilmesinin dezenflasyon sürecinin başarıyla gerçekleşebilmesi için ön koşul olduğunu ifade etmiştir. Bu çerçevede, finansal aracılık faaliyetlerini kesintiye uğratan ve kredi dağılımını bozan uygulamaların öngörülebilir bir çerçevede kaldırıldığını kaydetmiştir.

Erkan, finansal istikrarın reel sektörün finansal görünümüne de bağlı olduğunu belirterek, sağlam bilanço yapısına sahip olan bankacılık sektörünün faiz riskini başarıyla yönettiğini vurgulamıştır. Ayrıca, ülke risk primindeki gerileme ile bankaların dış finansman koşullarının iyileştiğini ve borç çevirme oranlarının yüksek seyrettiğini aktarmıştır.

Erkan, serbest piyasa ekonomisi koşullarında fiyat istikrarının ve finansal istikrarın tesisinde tüm iktisadi aktörlerin ve karar alıcı mercilerin ortak bir anlayış ve fikir birliği içinde olduklarını gözlemlediklerini bildirmiştir. Son olarak, TCMB'nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda etkin iletişim içinde olmaya devam edeceğini ifade etmiştir.