Asgari Ücret ve Emekli Maaşına Zam Talebi CHP'nin Gündeminde Asgari Ücret ve Emekli Maaşına Zam Talebi CHP'nin Gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu adımın amacının krediye erişimi kolaylaştırmak ve Türk Lirası'na geçişi teşvik etmek olduğunu ifade etmiş. Ayrıca, reel sektörün çıkardığı menkul değerler üzerinden bankaların yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasının sona erdiği ve bu uygulamadan hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olmamasının da sona erdiği belirtiliyor.

Ayrıca, bankaların Türk Lirası ticari kredilere referans oranının 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının da kaldırılacağı belirtiliyor. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranının 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kaldırıldığı ve bu sayede ihracat kredilerine erişimin kolaylaşacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Türk Lirası mevduatın payının artırılmasına yönelik olarak bazı adımların atılacağı, örneğin yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında değişiklikler yapılacağı ve Türk Lirası mevduatın payının artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Bu adımların, piyasa ekonomisinin daha iyi işlemesi, krediye erişimin kolaylaştırılması ve Türk Lirası'nın kullanımının teşvik edilmesi amacıyla atıldığı vurgulanıyor.

Editör: Kader GÜL