"28 Kanunisani’yi Unutma!" başlıklı bu açıklama, sadece bir anma değil, aynı zamanda ülkenin eşit, bağımsız ve laik geleceği için bir davetiyedir.

Tarihi Bir Anma: 28 Kanunisani

Suphilerin 103 yıl önce emperyalist işgale karşı Anadolu halkının mücadelesine katkı sunmak ve çürümüş Osmanlı'ya karşı devrime katılmak için yola çıktıkları hatırlatıldı. Ancak, bu onurlu mücadeleleri, 28 Ocak'ı 29’una bağlayan gece, Karadeniz açıklarında katledilerek son buldu. Bu acı olay, tarihin karanlık bir dönemine işaret ederken, devrimin önemli figürlerinin kaybıyla birlikte, Anadolu'daki devrimin de Suphiler olmadan gerçekleşmediğine vurgu yapıldı.

Anti-Komünizmin Gölgesi ve Yeni Bir Düzen

Açıklamada, anti-komünizmin Cumhuriyet’in yıkılmasına mâl olmasına rağmen, komünizmin ve komünistlerin bu topraklardan silinememesi üzerinde duruldu. Eski dünya efendileri tarihin çöplüğüne karıştı, ancak yeni düzen çok geçmeden yeni efendiler yaratmaya başladı. Sömürü devam etti ve Bolşevizmin izleri silinmeye çalışıldı. Suphiler olmadan, Anadolu'nun efendileri, anti-komünizmin gölgesi altında, sömürüyü sürdürdü.

TKP: Ülkenin Umudu

Açıklamada vurgulanan bir diğer önemli nokta, TKP'nin bu ülkeye ait olduğu ve komünizmin bu toprakların en büyük umudu olduğudur. Mustafa Suphi'nin mirasını devralan TKP, ülkede aydınları, işçileri, öğrencileri bir araya getirerek, eşit, bağımsız ve laik bir gelecek için mücadele çağrısında bulundu.

Muharrem Ayında Yapılan İbadetler ve Gelenekler Nelerdir? Muharrem Ayında Yapılan İbadetler ve Gelenekler Nelerdir?

28 Ocak'ın İzinde

Açıklama, Suphilerin bıraktığı mirası omuzlayanların bu ülkenin şairi, gazetecisi, yazarı olduklarına vurgu yaparak devam etti. Bu mirası devralanlar, işçileri yaratan, topluma umut veren öğrencileri yetiştiren, ülkenin aklı ve vicdanı olmuşlardır. TKP, Suphileri bir kez daha selamlarken, ülkenin eşit, bağımsız ve laik geleceği için mücadele çağrısını yineledi.

Gücüne Güven: TKP Gönüllüsü Ol

Açıklamanın sonunda, "28 Kanunisani’yi Unutma! Mustafa Suphi ve yoldaşlarını hatırla. Sen de #GücüneGüven! TKP Gönüllüsü Ol" çağrısıyla, okuyuculara TKP'ye katılma ve ülkenin geleceğine aktif olarak katkı sağlama çağrısı yapıldı.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilişinin 103. yıldönümünde yapılan bu güçlü açıklama, tarihsel bir olayı anma ötesine geçerek, TKP'nin idealleri ve mücadelesi üzerine yoğunlaşıyor. Suphilerin mirası, TKP'nin çağrısı ve bu ülkenin eşit, bağımsız ve laik geleceği için atılan adımlar, bu makalenin odak noktasını oluşturuyor.

Editör: Kader GÜL