Büyük Aile Platformu'nun LGBT örgütlerinin kapatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 150 bin ıslak imzalı dilekçe gönderdiği belirtiliyor. Platform, LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasını talep ediyor. İşte haberin ana noktaları:

Büyük Aile Platformu, TBMM'nin açılışı ile gündeme gelen anayasa değişikliğinin kanuni düzenlemeler ile desteklenmesini istiyor. Bu değişikliklerin LGBT örgütlerinin kapatılmasını ve LGBT propagandasının yasaklanmasını içerdiği belirtiliyor.Toplumsal Çeşitliliği Kapatmak mı, Açmak mı LGBT Örgütlerinin Kapanma Talepleri TartışmasıGenel Sekreter Serdar Eryılmaz, geçen yıl İstanbul Saraçhane'de düzenlenen "LGBT Propaganda ve Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" ile milletin bu taleplerini dile getirdiğini ifade ediyor.

Platform, 150 bin kişinin ıslak imzasını topladığını ve bu talepleri TBMM'ye ilettiklerini söylüyor.

Talepleri üç ana madde halinde özetliyorlar:

LGBT propagandasının basın, medya, sosyal medya gibi iletişim araçlarında yasaklanması.
LGBT örgütlerinin kapatılması.
LGBT aktivitelerinin kamuya açık alanlarda, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında engellenmesi ve kanuni düzenlemelerin yapılması.
Platform, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların sesini Meclis'e taşımak istediğini belirtiyor ve tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyor.

Eryılmaz, aile kurumunun LGBT lobisi ve toplumsal cinsiyetçi hareketler tarafından tehdit altında olduğunu iddia ediyor ve ailenin korunmasına yönelik anayasa değişikliği teklifinin TBMM gündemine alınmasının önemini vurguluyor.

AK Parti'de Toplu İstifalar, AK Parti'de Değişim Rüzgarları AK Parti'de Toplu İstifalar, AK Parti'de Değişim Rüzgarları

Platform, 150 bin ıslak imzalı dilekçe ile bu taleplerin gerçekleşmesi için Meclis'teki siyasi partilerle temaslarını sürdürmeyi planlıyor.

Bu haber, LGBT hakları ve toplumsal cinsiyet konularında Türkiye'deki tartışmalara ve farklı görüşlere dikkat çekiyor. LGBT hakları savunucuları, bu tür taleplerin insan haklarına aykırı olduğunu ve ayrımcılığı teşvik ettiğini savunabilirler. Bu tür gelişmeler, toplumda farklı düşüncelere sahip olanların tartışma ve diyalog süreçlerini sürdürmelerini teşvik edebilir.

Büyük Aile Platformu'nun LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye 150 bin ıslak imzalı dilekçe gönderdiği ve LGBT propagandasının yasaklanmasını talep ettiği belirtilmiştir. Bu gelişmeyi dikkatle takip ediyoruz ve konuyla ilgili olarak aşağıdaki görüşleri paylaşmak istiyoruz:

İnsan Hakları: İnsan hakları, herkesin eşit ve ayrım gözetmeksizin saygı görmesini gerektirir. LGBT bireylerin de bu haklara sahip olması insan hakları evrensel ilkesinin bir parçasıdır. Toplum içindeki tüm bireylerin haklarını korumak ve saygı göstermek temel bir değerdir.

Çeşitliliğe Saygı: Toplumlar, farklı kültürler, inançlar ve yaşam tarzları içerir. Bu çeşitlilik, bir toplumun zenginliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Farklı kimliklere, cinsiyet ifadelerine ve cinsel yönelimlere saygı göstermek, bir arada yaşamın temel bir bileşenidir.

Diyalog ve İşbirliği: Toplumsal konuları çözmek ve farklı görüşleri bir araya getirmek için açık diyalog ve işbirliği önemlidir. Tartışmalı konuları çözmek için herkesin katılımına açık, adil ve şeffaf bir süreç gereklidir.

Bu bağlamda, Büyük Aile Platformu'nun taleplerini ve endişelerini anlıyoruz. Ancak, bu tür tartışmalı konuların çözümü için tüm paydaşların bir araya gelmesi, farklı görüşleri dinlemesi ve çözüm odaklı çalışması önemlidir. İnsan hakları ve çeşitliliğe saygı çerçevesinde toplumsal meseleleri ele almaya devam etmek, daha adil ve kapsayıcı bir toplumun inşası için gereklidir.

Editör: Egemen KEYDAL