AB Komisyonu'nun Türkiye ile Kaçakların Geri Kabul Anlaşması'nın yürümediğine dair raporu, Türkiye'ye 2016'dan bu yana yaklaşık 10 milyar Euro ödendiğini ve sadece birkaç bin kaçağın iade edildiğini ortaya koyuyor. Raporda ayrıca her bir geri alınan göçmen başına Türkiye'ye 4.7 milyon Euro ödendiği belirtiliyor.

Bu anlaşma, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli göçmenlerin geri alınması karşılığında destek vermesini öngörüyordu, ancak Türkiye'nin bu taahhütleri yerine getirmediği ve kaçak geçişlerin arttığı ifade ediliyor. Ayrıca, Türkiye üzerinden AB'ye kaçak girişlerin arttığı ve özellikle Yunanistan'a geçen göçmenlerin geri alınmamasının sorun oluşturduğu vurgulanıyor.

Bu tür anlaşmaların amacı insan kaçakçılığını önlemek ve AB'ye kaçak göçü sınırlamaktır, ancak bu durumda istenen sonuçların elde edilemediği görülüyor. Kaçak göçmenlerin sayısındaki artış, bu tür anlaşmaların başarısızlığını gösteriyor ve AB'nin bu sorunu çözmek için daha fazla çaba harcaması gerektiği anlamına geliyor.

Anlaşma, Türkiye'nin AB'ye geçiş yapmaya çalışan sığınmacıları geri kabul etmesini ve AB'nin karşılığında mali destek ve vize serbestisi gibi avantajlar sunmasını öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'la hedef 5 milyar dolar ticaret Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'la hedef 5 milyar dolar ticaret

Ancak son yıllarda bu anlaşmanın yürürlüğe konmasında ve sığınmacıların geri kabul edilmesinde sorunlar yaşandı. Türkiye'nin sığınmacıları geri almamakta ısrar etmesi, AB'nin özellikle Yunanistan ve diğer ülkelerde mülteci krizleriyle başa çıkmak için çaba harcamasına neden oldu.

2022 yılında sadece Türkiye üzerinden Yunanistan'a 51 bin 720 kaçak giriş yaşandığı ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığı bildirildi. Yunanistan'a kaçak göçte yaşanan yüzde 209'luk artış da dikkat çekiciydi ve bu durum Avrupa'daki göçmen krizinin hala devam ettiğini gösterdi.

Ayrıca, Doğu Avrupa üzerinden Almanya'ya kaçak girişlerin de arttığı ve Suriyeli ve Türk göçmenlerin bu kaçakların önemli bir kısmını oluşturduğu belirtiliyor.

Bu gelişmeler, AB'nin sığınmacı krizini yönetme çabalarının hala tam anlamıyla başarılı olmadığını ve Türkiye ile olan anlaşmanın sorunlarla karşılaştığını gösteriyor. Bu nedenle, AB'nin sığınmacı politikalarını gözden geçirme ve daha etkili çözümler arama ihtiyacı bulunuyor.

Editör: Egemen KEYDAL