Üç boyutlu tasarım, hayal edilen ya da gerçekte var olan nesnelerin çeşitli yazılımlar yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Üç boyutlu tasarımın en önemli malzemesi hayal gücüdür. Tasarlayacağımız her nesneyi öncelikle aklımızda canlandırmamız gerekir. Karmaşık tasarımlar yapacağımız zaman kalem ve kağıttan destek alabiliriz. Tasarlayacağımız nesnenin taslağını hazırladıktan sonra üç boyutlu modelleme yazılımları ile bilgisayar ortamına aktarabiliriz.

Windows ve Grafik Tasarım: En İyi Araçlar ve Teknikler Windows ve Grafik Tasarım: En İyi Araçlar ve Teknikler

Üç Boyutlu Yazıcılar

Bilgisayar ortamında tasarlanan üç boyutlu modelleri fiziksel hale getiren cihazlardır. Üç boyutlu yazıcılar sayesinde herhangi bir kalıba ihtiyaç duymadan bilgisayar ortamında tasarladığımız modellerin baskısını alabiliriz. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte üç boyutlu yazıcılar günlük hayatın her alanında kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarım, sağlık, eğitim, mimari ve mühendislik bu alanlara örnek olarak gösterilebilir. İlk üç boyutlu yazıcı, 1984 yılında Charles Hull tarafından SLA (stereolithography) teknolojisi ile geliştirilmiştir. İlk etapta sanayide kullanılan üç boyutlu yazıcılar, bugün evlerimize kadar girmiştir.

Editör: Egemen KEYDAL