Vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları ve değerlendirme süreci

Teknolojik cihaz desteği

Teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Bu şart, Türkiye'de yaşayan tüm öğrencilerin desteğinden yararlanabilmesini sağlıyor.
Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak: Bu şart, yükseköğretimde öğrenim gören tüm öğrencilerin desteğinden yararlanabilmesini sağlıyor.
Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak: Bu şart, desteğin daha genç öğrencilere öncelik verilmesini sağlıyor.
Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması: Bu şart, desteğin daha uygun fiyatlı teknolojik cihazlara yönelik olmasını sağlıyor.
Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması: Bu şart, desteğin yeni teknolojik cihazların satın alınmasını teşvik ediyor.
Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması: Bu şart, desteğin daha şeffaf bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.
Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması: Bu şart, desteğin doğru kişiye aktarılmasını sağlıyor.
Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması: Bu şart, desteğin sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmasını sağlıyor.
Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması: Bu şart, başvuru sürecinin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.
Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması: Bu şart, desteğin sadece teknolojik cihazlara yönelik olmasını sağlıyor.
Teknolojik cihaz desteğine başvuru ve değerlendirme süreci

Teknolojik cihaz desteğine başvuru, Bakanlık tarafından oluşturulan bilişim sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuruda, yukarıda belirtilen şartlara ilişkin bilgiler sisteme girilmesi gerekiyor. Başvurular, sistem üzerinden değerlendiriliyor ve başvurunun şartları karşılamaması halinde başvuru reddediliyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde, ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanıyor. Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Bu şart, Türkiye'de yaşayan tüm öğrencilerin desteğinden yararlanabilmesini sağlıyor.
Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak: Bu şart, yükseköğretimde öğrenim gören tüm öğrencilerin desteğinden yararlanabilmesini sağlıyor.
Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak: Bu şart, desteğin daha genç öğrencilere öncelik verilmesini sağlıyor.
Daha önce bu destekten yararlanmamış olmak: Bu şart, desteğin daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.
İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması: Bu şart, desteğin sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmasını sağlıyor.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması: Bu şart, desteğin daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.
İnternet desteğine başvuru ve değerlendirme süreci

E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama E-Devlet İle SGK Emeklilik Sorgulama

İnternet desteğine başvuru, Bakanlık tarafından oluşturulan bilişim sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuruda, yukarıda belirtilen şartlara ilişkin bilgiler sisteme girilmesi gerekiyor. Başvurular, sistem üzerinden değerlendiriliyor ve başvurunun şartları karşılamaması halinde başvuru reddediliyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildiriliyor ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanıyor. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödeniyor.
Vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği, yükseköğretim öğrencilerinin teknolojik cihazlara erişimini kolaylaştırmayı ve eğitim-öğretim süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bu uygulamanın, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine katkıda bulunacağı ve onların dijital becerilerini geliştirmesine yardımcı olacağı öngörülmektedir.

Editör: Kader GÜL