İddiaya göre, bu işçiler CNC tezgahında çalışırken tezgahı çalışır vaziyette bırakıp tamirhane bölümünde bir saat uyumuşlar. Bu durum işveren tarafından iş güvenliği kurallarına aykırı davranış olarak değerlendirilerek işçiler tazminatsız olarak işten çıkarılmışlar.

İşçilerin bu durumu mahkemeye taşıdığı belirtiliyor. Mahkemede işçiler, daha önce bu tür bir davranışlarına dair herhangi bir tutanak tutulmadığını ve disiplin cezası almadıklarını savunmuşlar. Mahkeme, işçilerin tazminat ve işe iade taleplerini reddetmiş.

Ancak işçi avukatları, bu karara itiraz etmişler ve Bölge Adliye Mahkemeleri farklı kararlar vermiş. Bu çelişkili kararlar üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girmiş.

Yargıtay kararında, işçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunduğunda işverenin haklı fesih hakkına sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, işçinin bu konuda uyarılmasına veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı ve belli bir zararın oluşmasının da gerekmediği vurgulanıyor.

Kararda ayrıca, işçilerin bu durumu, çalıştıkları makinenin pahalı olması ve hemen müdahale edilememesi durumunda ciddi maddi zararlar olabileceği gerekçesiyle haklı fesih nedeni olarak gördükleri belirtiliyor.

Dilara Aksüyek Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? Dilara Aksüyek Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır?

Yargıtay kararıyla işçilerin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği kabul edilmiş ve kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş.

Son zamanlarda Bursa'da bir fabrikada yaşanan olay, işçi hakları ve iş güvenliği konularında önemli bir tartışmayı gündeme getirdi. Üç işçinin CNC tezgahında çalışırken bir saat boyunca uyuması, işverenin iş güvenliği politikalarına aykırı davranış olarak değerlendirilmiş ve işçiler tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı. Bu olay, işçi hakları ve iş güvenliği dengesini sorgulamamıza yol açtı. Bu yazıda, bu olayı hukuki, etik ve pratik açılardan değerlendireceğim.

I. İş Güvenliği ve İşçi Hakları

İş güvenliği, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak amacıyla belirlenen kuralların toplamıdır. İşverenler, işçilerin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu durum, işçi haklarıyla doğrudan ilişkilidir. Her çalışan, işyerinde güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptir.

II. Haklı Fesih ve İşçi Disiplini

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde belirtildiği üzere, işçinin işi ihmal etmesi sonucu iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi haklı fesih nedenleri arasında sayılır. Bu durumda, işverenin işçiyi uyarması veya hatırlatması gerekmez. Ancak, bu kararın hemen ve insaflı bir şekilde verilmesi önemlidir.

III. İnsana Yatırım: Eğitim ve Deneyim

İşçilerin yeterli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmaları, iş güvenliği için temel bir faktördür. Bu durum, işverenin işçilere sağlaması gereken bir haktır. Eğitimsiz veya deneyimsiz işçiler, iş güvenliğini tehlikeye düşürebilirler.

IV. Makine Kullanımı ve Sorumluluk

Makinelerin doğru kullanımı, iş güvenliği açısından kritik bir konudur. İşçilerin, pahalı makineleri çalışır vaziyette bırakma yetkisi, işverenin iş güvenliği politikalarının bir parçasıdır. Bu noktada, işçilerin bilinçli ve sorumlu bir şekilde davranmaları beklenir.

Bursa'daki bu olay, işçi hakları ve iş güvenliği konularında önemli bir perspektif sunuyor. İşverenlerin işçi güvenliğini sağlamak için titizlikle hareket etmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Aynı zamanda, işçilerin de bu sorumluluğun bilincinde olmaları ve eğitim almış olmaları kritik öneme sahiptir. Uyumak ve iş güvenliğini tehlikeye atmak, her iki taraf için de ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, işçi haklarıyla iş güvenliği arasındaki denge her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Editör: Kader GÜL